Gripper

gezondheid relaties

6+

Ontwikkeling

Gripper

gezondheid relaties

6+

Ontwikkeling

Gripper geeft kinderen in jeugdhulp grip op de interactie met volwassenen. 

Kinderen in jeugdhulp geven aan dat ze het lastig te vinden om hun situatie goed te begrijpen en om zich hierover te uiten. Ze geven aan dat volwassenen en hulpverleners hen vaak niet goed begrijpen. Gripper helpt hun eigen verhaal te vertellen en zichzelf beter te begrijpen. Zo kunnen ze zichzelf uitleggen aan volwassenen en krijgen ze meer grip op de interactie met volwassenen/hulpverleners. 

Waarom

Op dit moment ontwikkelen we Gripper specifiek voor kinderen die naar een nieuw pleeggezin gaan. Ervaringsdeskundigen geven aan weinig grip te hebben ervaren op die periode. Ze geven aan wel te weten dat er een dossier over hen bestond, maar dat ze zelf niet wisten wat hierin werd beschreven. En dat juist die onwetendheid voor een onveilig of onprettig gevoel zorgt. Ook hulpverleners zeggen het contact met kinderen graag anders vorm te willen geven.

Mijn nieuwe pleegmoeder zei ‘naar welke radio zender wil je luisteren vanavond?’ maar ik had haar zelf niet verteld dat ik bang ben in het donker en daarom graag naar de radio luister. Toen realiseerde ik me dat zij vanuit mijn dossier van alles over mij wist, maar dat ik niet wist wát dan precies, óf dat ik iets zelf al aan haar had verteld. Dat voelt heel vervelend.
– Ervaringsdeskundige

Gripper biedt een alternatieve vorm van gesprek tussen het kind dat in een pleeggezin wordt geplaatst, het pleeggezin en de pleegzorgbegeleider. In plaats van een gesprek tussen volwassene en kind (geleid door volwassenen), verplaatst het gesprek zich naar kind en Gripper. Gripper zet het kind en zijn/haar verhaal centraal, en leidt zo tot een gesprek waarin het kind de regie heeft op het gesprek en de onderwerpen. 

Gripper zou, als kennismakingstool, goed kunnen dienen naast huidige tools die we gebruiken. Op dit moment stelt de jeugdbeschermer een omschrijving van het kind op. Dit is echt een ‘kind op papier’. Het is heel complex om een kind goed neer te zetten. Er gaat vaak informatie verloren, of vooral de negatieve kanten worden uitgelicht.
– Pleegzorgbegeleider

 

Ontwikkeling

In de zomer van 2021 testen 6 kinderen (zowel kinderen met én zonder ervaring van pleeghulp) een eerste prototype van Gripper. In deze eerste gebruikerstest onderzoeken we hoe we kinderen kunnen ondersteunen in het vertellen, vastleggen en delen van hun verhaal. In het najaar van 2021 vertalen we opgedane inzichten en ontwikkelen we de eerste versie van Gripper. In de eerste maanden van 2022 testen kinderen en hulpverleners van Enver Pleegzorg dit prototype. 

 

 

Meer projecten in relaties

relaties

6+

Gerealiseerd

Poco Loco

Poco Loco is een knotsgek spel waardoor kinderen spelenderwijs ervaren dat iedereen hulp nodig heeft, maar dat je dit niet altijd ziet. Door de ervaring in te zetten in een reguliere klas, verleggen we de aandacht van het individu naar de klas en bereiden we ze als groep voor op een betere samenleving.

Bekijk project
relaties

Gerealiseerd

Werving van pleegouders

Het ministerie van VWS vroeg ons om een analyse van het huidige wervingsproces van nieuwe pleegouders. De centrale vraag: “Hoe kunnen we de werving van potentiële pleegouders optimaliseren en zorgen dat er meer pleeggezinnen bijkomen?” In een rapport en visualisatie van het proces delen we onze bevindingen.

Bekijk project
relaties

12+

Gerealiseerd

Open Kaart

Open Kaart is een verrassend kaartspel waarmee jongeren of gezinsleden zichzelf en elkaar beter kennen. Door vragen over elkaar te beantwoorden leren ze zich in de ander in te leven en zich kwetsbaarder op te stellen. Zo worden onderlinge banden versterkt en weerbaarheid vergroot.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Meedoen aan dit project?

Kinderen en jongeren met pleeghulpervaring, pleegzorgbegeleiders, pleegouders

Testen, mee ontwerpen of feedback geven? Tot januari 2022 worden we altijd enthousiast van mensen die ervaring hebben met pleeghulp en die willen meedenken over vorm, gebruik of implementatie van Gripper.

Neem contact op

Partners