Community

Community

Garage2020 vormt een beweging van vernieuwers. We nodigen dan ook iedereen die zich in wil zetten voor radicale innovatie van de jeugdhulp uit voor onze community!

Lid worden?

Via het BOKS platform kun je in contact komen met mensen met verschillende achtergronden en invalshoeken. Door bijvoorbeeld een ontwerper, dataspecialist, filosoof en zorgprofessional met jou te verbinden, kunnen we jouw vragen vanuit diverse perspectieven benaderen en tot creatieve of andere oplossingen komen.

Het doel van deze community sluit aan bij het doel van Garage2020: traditionele vormen van jeugdhulp overbodig maken om het kind sterk te kunnen laten opgroeien.

Meld je aan!