Missie

Missie

Stoutmoedig toekomst ontwerpen met de jeugd

Garage2020 gelooft in een samenleving waarin kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving samen in staat zijn kansrijk op te groeien. We realiseren ons wel dat hiervoor nieuwe vormen van Jeugdhulp nodig zijn. Vormen die beter aansluiten bij de belevingswereld en meer oog hebben voor technologische mogelijkheden. Zo hopen we traditionele vormen van jeugdhulp overbodig te maken en het kind sterk te laten opgroeien.

We werken aan dit streven door oplossingen te ontwerpen voor concrete problemen die kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving ervaren. Dat doen we in samenwerking met verschillende experts én met degene waarvoor de innovatie bedoeld is, zodat hun perspectief centraal staat. We pakken niet aan wat aan de oppervlakte ligt, maar vragen door tot de werkelijke kwestie boven is. Met de innovaties willen we bestaande vormen van jeugdhulp voorkomen, verkorten of vervangen.

Op onze missie tot radicale innovatie van de jeugdhulp zijn we niet alleen. We doen het samen met een breed netwerk aan mensen die anders durven denken en doen om alle kinderen en jongeren een kansrijke start te bieden. Zo vormt Garage2020 een beweging waar we alle vernieuwers voor uitnodigen.

 

“Juist als je elkaar niet direct begrijpt, kun je van elkaar leren.”

Prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

“Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef en Levi van Dam vormen gezamenlijk het bestuur van Garage2020. Eind 2023 zal er een bestuurswisseling plaatsvinden: Gerrit Jan Hoogeland zal afscheid nemen als bestuurder. Kees van Eijk en Arvind Chierandjoe zullen aantreden als nieuwe bestuursleden en samen met Mariënne Verhoef het onbezoldigde bestuur vormen. Levi van Dam blijft bestuurslid en voert uitvoerende werkzaamheden uit voor stichting Garage2020 en krijgt hier als zodanig een vergoeding voor.”

Wil je meer lezen over ons beleidsplan? Klik hier