Aanpak

Aanpak

Bij Garage2020 staan de behoeften van kinderen en jongeren centraal. We verdiepen ons in hun belevingswereld en zetten hun kennis en kunde in tijdens het ontwerpproces.

Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken. Door bijvoorbeeld een ontwerper, dataspecialist, filosoof en zorgprofessional aan elkaar te verbinden kunnen we problemen vanuit diverse perspectieven benaderen en tot fundamenteel andere oplossingen komen. Dit doen we met de partijen die een belangrijke rol spelen rondom het probleem, én met de mensen waar het om gaat.

Vanuit hun belevingswereld

Samen

Diverse ontwerpmethodes