Aanpak

Aanpak

Bij Garage2020 staan de behoeften van kinderen en jongeren centraal. We verdiepen ons in hun belevingswereld en zetten hun kennis en kunde in tijdens het ontwerpproces.

Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken. Door bijvoorbeeld een ontwerper, dataspecialist, filosoof en zorgprofessional aan elkaar te verbinden kunnen we problemen vanuit diverse perspectieven benaderen en tot fundamenteel andere oplossingen komen. Dit doen we met de partijen die een belangrijke rol spelen rondom het probleem, én met de mensen waar het om gaat.

Innovatieroadmap

Deze roadmap geeft alle stappen weer die we bij Garage2020 inzetten om van een complex probleem te komen tot een innovatie die op grote schaal wordt gebruikt en afgenomen.

De roadmap helpt je om het proces zo goed mogelijk in te richten en te bepalen wanneer je moet stoppen met een traject of klaar bent voor de volgende stap. Hier kan je de complete Innovatieroadmap downloaden, waar je ook kun zien wat voor tools bij welke stap interessant zijn om in te zetten.

 

 

 

Hoe doen we dat?

Hoe doen we dat?

Vanuit hun belevingswereld

Samen

Diverse ontwerpmethodes