Privacyverklaring Garage2020

Privacyverklaring Garage2020

Stichting Garage2020 Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

MailChimp

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Contactgegevens