Databinkie

beschermende-factoren

Ontwerptraject

Kinderen

Databinkie

beschermende-factoren

Ontwerptraject

Kinderen

Het bevorderen van data-participatie van kinderen op de basisschool. 

Databinkie is een tool waarmee we huidige leerlingvolgsystemen aanvullen om de data-feedback op basisscholen inclusief en constructief te maken. Hiermee sluiten we aan op de behoeftes van kinderen rondom data-feedback. Databinkie geeft de controle over data terug aan de leerlingen, geeft hen de mogelijkheid om deze te contextualiseren en toont de perspectivistische kant van dataverzameling (het is slechts één van de mogelijke perspectieven op je schoolcarrière).

Waarom

Data is een stukje van jezelf. Wanneer we data gebruiken om ervan te leren worden deze stukjes data-feedback. Alleen zien we tegenwoordig dat deze stukjes niet meer van scholieren zelf zijn, maar primair de doelen dienen van meesters, juffen, scholen en gemeenten om voortgang te monitoren. Dat is natuurlijk belangrijk, maar wanneer leerlingen zelf niet deelnemen aan de interpretatie van opgehaalde data, of wanneer data-feedback alleen in het teken staat van beoordeling, kan dit leiden tot demotivatie om te leren of minderwaardigheidsgevoel. 

 

Er is veel ongelijkheid in data-interpretatie: kinderen hebben bepaalde scores, maar deze worden per kind anders geïnterpreteerd door docenten.
– Expert

Onderzoek met experts wees uit, dat het belangrijk is dat kinderen zelf data kunnen contextualiseren met een verhaal en dat ze in staat moeten worden gesteld om eigen keuzes te maken op basis van de data-feedback die ze krijgen. Data-feedback op scholen sluit niet altijd bij leerdoelen en leerprocessen, en heeft (onbewust) het effect kinderen te diskwalificeren als zwak of laag. 

Met Databinkie maken we data-feedback weer primair ondersteunend voor leerlingen. We bieden hen ruimte voor het contextualiseren van de data en voor diversificatie van de input of onderwerpen. Databinkie sluit aan op huidige leerlingvolgsystemen en werkt als communicatiemiddel voor het kind (en ouders, leraren en klasgenootjes).

 

Ik vind het niet erg om een laag cijfer te krijgen, maar wil dan wel weten wat ik daaraan kan doen.
– Leerling

 

Ontwikkeling

In de zomer van 2021 is er een eerste concept van Databinkie ontwikkeld, gebaseerd op inzichten uit het onderzoek met kinderen en experts. Van dit concept is in 2022 een eerste prototype ontwikkeld, in samenwerking met Bureau STERK, binnen kindportfolio STERiK. Dit prototype is getest met basisschoolleerlingen in Rotterdam en is op dit moment bruikbaar voor gebruikers van het kindportfolio. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door het SIDN fonds en Citylab010. 

Voor een simpele ervaring van de tool kun je deze interactieve doorloop downloaden.

In de project rapportage lees je meer over het hele onderzoeks- en ontwerpproces.

Luister ook de podcast-aflevering over data via Youtube of Spotify

 

Meer projecten in beschermende-factoren

beschermende-factoren

Implementatietraject

Kinderen

Kind! Wat zou jij doen?

Kinderen leren oplossingen te ontwerpen, die aansluiten bij hun omgeving, voor complexe maatschappelijke thema’s. 

Bekijk project
beschermende-factoren

Ontwerptraject

Jongeren

Zicht op Online

Zicht op Online is een fysieke tool die zorg- of onderwijsprofessionals kunnen inzetten tijdens persoonlijke begeleiding van jongeren. Het brengt op een visuele en speelse manier zowel het fysieke als digitale sociale netwerk van de jongere in kaart. Hierdoor wordt de jongere in de expertrol gezet en daarmee wordt een veilige omgeving gecreëerd voor open gesprekken. Dit biedt hulpverleners een unieke kans om de echte digitale leefwereld van de jongere te begrijpen en op de juiste manier te ondersteunen.

Bekijk project
beschermende-factoren

Ontwerptraject

Kinderen

Gripper Spel Bestellen

Gripper geeft kinderen in jeugdhulp grip op de interactie met volwassenen.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners