Zicht op Online

beschermende-factoren

Ontwerptraject

Implementatietraject

Jongeren

Zicht op Online

beschermende-factoren

Ontwerptraject

Implementatietraject

Jongeren

Op een speelse en visuele manier inzicht krijgen in de online leefwereld van jongeren. 

Zicht op Online is een fysieke tool die zorg- of onderwijsprofessionals kunnen inzetten tijdens persoonlijke begeleiding van jongeren. Het brengt op een visuele en speelse manier zowel het fysieke als digitale sociale netwerk van de jongere in kaart. Hierdoor wordt de jongere in de expertrol gezet en daarmee wordt een veilige omgeving gecreëerd voor open gesprekken. Dit biedt hulpverleners een unieke kans om de online leefwereld van de jongere te begrijpen en op de juiste manier te ondersteunen.

Waarom

Een gebrek aan inzicht in de online leefwereld van jongeren belemmert professionals om zowel risico’s als kansen te herkennen. Hierdoor blijven online problemen onzichtbaar, wat de juiste ondersteuning en begeleiding voor jongeren in de weg kan staan.

Dit gaat zoveel dieper dan hoe we het nu doen, het geeft veel meer informatie.
– Hulpverlener

Voor wie

Zorg- of onderwijsprofessionals die persoonlijke begeleiding geven aan jongeren die online actief zijn

Ontwikkeling

We hebben een prototype ontwikkeld en getest met de doelgroep. Nu gaan we een iteratie uitvoeren om een Minimum Viable Product (MVP) te creëren en dit bij 3 organisaties pilottesten. Ons doel is om volgend jaar een eindproduct te realiseren dat mogelijk ook geschikt is voor opschaling naar een groter publiek.

 

Meer projecten in beschermende-factoren

beschermende-factoren

Implementatietraject

Kinderen

Kind! Wat zou jij doen?

Kinderen leren oplossingen te ontwerpen, die aansluiten bij hun omgeving, voor complexe maatschappelijke thema’s. 

Bekijk project
beschermende-factoren

Ontwerptraject

Kinderen

Databinkie

Databinkie is een tool waarmee we huidige leerlingvolgsystemen aanvullen om de data-feedback op basisscholen inclusief en constructief te maken. Hiermee sluiten we aan op de behoeftes van kinderen rondom data-feedback. Databinkie geeft de controle over data terug aan de leerlingen, geeft hen de mogelijkheid om deze te contextualiseren en toont de perspectivistische kant van dataverzameling (het is slechts één van de mogelijke perspectieven op je schoolcarrière).

Bekijk project
beschermende-factoren

Ontwerptraject

Kinderen

Gripper Spel Bestellen

Gripper geeft kinderen in jeugdhulp grip op de interactie met volwassenen.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners