Kind! Wat zou jij doen?

beschermende-factoren maatschappelijke-problemen

Implementatietraject

Kinderen

Kind! Wat zou jij doen?

beschermende-factoren maatschappelijke-problemen

Implementatietraject

Kinderen

Kinderen ontwerpen oplossingen voor complexe thema’s

Kinderen leren oplossingen te ontwerpen, die aansluiten bij hun omgeving, voor complexe maatschappelijke thema’s. 

Wat 

Gebeurtenissen in de wereld zoals oorlogen en natuurrampen krijgen we tegenwoordig allemaal mee en ze beïnvloeden ons dagelijks leven zonder dat we direct iets aan de gebeurtenissen kunnen doen. Voor kinderen en jongeren geldt dit ook voor thema’s dichter bij huis, zoals armoede, scheiding van ouders, en sociale ongelijkheid. Hoe ga je in de klas, in de voetbalkantine, of bij het jeugdhonk om met deze machteloosheid? Wij hebben een creatief en participatief proces voor kinderen (10-14 jaar) ontwikkeld waarin ze onder begeleiding met maatschappelijke thema’s aan de slag gaan. Door middel van creatieve werkvormen doorlopen de kinderen een volledig ontwerpproces, van thema verkenning tot product pitch. Ze werken samen, krijgen grip op een complex onderwerp en de verschillende ervaringen hierbij, leren kansen zien en oplossingen bedenken en uitwerken. 

Waarom 

In dit proces leren kinderen op een gemeenschappelijke manier om te gaan met complexe maatschappelijke thema’s, door te focussen op de mogelijkheden die zo’n thema hen biedt. Er bestaan veel lesvormen waarin kinderen een thema verkennen of hierover leren, maar nog weinig creatie vormen waarin zij op een constructieve manier kunnen nadenken over en bijdragen aan zo’n vraagstuk. In dit proces leren de kinderen om bij te dragen aan oplossingen (voor hun omgeving) en interventies te ontwerpen die aansluiten bij hun behoeften. 

Ontwikkeling 

Werkwijzen uit de JongerenGarage, participatief en positief ontwerpen zijn omgevormd naar co-creatie werkwijzen voor kinderen. In schooljaar 2022-2023 is het ontwerpproces, dat zo is ontstaan, getest door kleine groepen leerlingen van scholen in Amsterdam en Zwolle, samen met de onderzoekers en ontwerpers uit dit project. Op basis van de resultaten wordt nu een op zichzelf staande methode ontwikkeld, die leerkrachten of andere experts samen met kinderen kunnen uitvoeren. In de eerste helft van 2024 wordt deze methode getest door kinderen en volwassenen. Hierna wordt de methode doorontwikkeld en in het najaar van 2024 beschikbaar voor wie deze wilt inzetten. 

 

Meer projecten in maatschappelijke-problemen

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Clavis Aanpak

Drugscriminaliteit onder jongeren lijkt op veel plekken steeds normaler te worden. IJmuiden Staat Op brengt lokale bewoners hiertegen in beweging. In deze schaalbare aanpak werken zij tijdens vijf ontwerpsessies in teams toe naar een concrete oplossing, die binnen hun eigen gemeente kan worden uitgevoerd.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Implementatietraject

Jongeren

Zeggus

Met Zeggus ga je op een speelse manier met elkaar in gesprek over wat je vindt van gesprekken in het verleden, heden en toekomst. Zeggus is een spel voor twee spelers, dat helpt om het gesprek tussen jeugdigen en volwassenen te verbeteren. Je werkt samen aan het perfecte gesprek met elkaar. Feedback, maar dan 2.0.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Innovatie mindset

Jongeren

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Meedoen door te testen?

In de minimale uitvoering kan het hele proces in 8 uur doorlopen worden met ongeveer 1 uur voorbereidingstijd van een leerkracht of begeleider. In de periode januari – juni 2024 testen we het proces in verschillende klassen. Ook testen? Neem contact met ons op!

Neem contact op

Partners