Mindspace

mentale-uitdagingen

Implementatietraject

Zorgprofessionals

Mindspace

mentale-uitdagingen

Implementatietraject

Zorgprofessionals

Biofeedback inzetten om pedagogische medewerkers bewuster te maken en beter te leren omgaan met stress

Mindspace bestaat uit een wearable en een podcast serie genaamd “Blokje om”. De wearable meet stress en geeft directe feedback aan de gebruiker. Dit kan nuttig zijn wanneer de gebruiker zich niet bewust is van toenemende of langdurige stress. Via de podcast worden kennis en oefeningen aangeboden die de gebruiker inzicht geven in verschillende thema’s, zoals stress, burn-out, zelfzorg, herstel, teamprocessen en bio cueing.

Waarom
Veel professionals in de jeugdzorgsector ervaren chronische stress en burn-outklachten door diverse factoren. Het bevorderen van bewustwording van stressfactoren gebeurt door middel van biofeedback. De podcast dient als inspiratiebron voor professionals en draagt op een toegankelijke manier bij aan het verbeteren van het welzijn van zowel professionals als jongeren.

Voor wie
Hulpverleners die intensief contact met jongeren hebben en veel werkdruk ervaren, bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers op een woongroep.

Ontwikkeling
Mindspace is getest onder 10 professionals. Tijdens dit onderzoek werden professionals zich bewuster van de spanningen op het werk. Voor sommige deelnemers droegen de vragenlijsten van het onderzoek meer bij aan die bewustwording dan alleen het gebruik van de wearable. Door het onderzoek hebben we geleerd dat professionals de potentie zien van Mindspace, mits de technologie optimaal functioneert en wanneer Mindspace wordt voorzien van de juiste inbedding in de organisatie.

 

Meer projecten in mentale-uitdagingen

Geen projecten gevonden

Bekijk alle projecten

Meedoen aan dit project?

Partners gezocht

Dit project zoekt een partnerschap met een partij die beschikt over een geavanceerde wearable die in staat is om stress te meten en feedback te geven

Contact

Partners