Werving van pleegouders

maatschappelijke-problemen

Strategisch vooronderzoek

Ouders

Werving van pleegouders

maatschappelijke-problemen

Strategisch vooronderzoek

Ouders

 

Het ministerie van VWS vroeg ons om een analyse van het huidige wervingsproces van nieuwe pleegouders. De centrale vraag: “Hoe kunnen we de werving van potentiële pleegouders optimaliseren en zorgen dat er meer pleeggezinnen bijkomen?” In een rapport en visualisatie van het proces delen we onze bevindingen.

Ontwikkeling

Op basis van een document-analyse, kwalitatief onderzoek en data-analyse is een klantreis ontwikkeld: de route die iemand aflegt om pleegouder te worden. Hiermee zijn de meest kansrijke gebieden in kaart gebracht voor verbetering van het wervingsproces. Deze zijn vertaald in twee ontwerpvragen: hoe kunnen we de fases ‘informatie vragen’ en ‘aanmelden’ organischer laten verlopen? en Hoe kunnen we matchen op basis van pleegouders en ouders? Door middel van een iteratief proces met tweeëntwintig jeugdhulpprofessionals, dertien (aspirant-)pleegouders, één ouder en negen mensen van buiten sector (‘vreemde vogels’) is gewerkt aan een gevalideerd advies van drie prototypen, inclusief een implementatievoorstel.

Gedurende dit traject zijn de volgende bijvangsten opgedaan: kijk altijd eerst in het netwerk van het kind en stimuleer contact met lotgenoten. Daarnaast is duidelijk geworden dat werving en matching ‘binnen instellingsmuren’ plaatsvindt, hierdoor blijven kansen op gemeentelijk of regionaal niveau onbenut. Zo kan het gebeuren dat een instelling wel een pleegouder heeft, maar geen pleegkind, terwijl een collega-instelling in de regio wel een pleegkind heeft, maar geen pleegouder. Verder zijn er veel inspirerende wervingsinitiatieven in het land, maar ontbreekt het aan uitwisseling hierover tussen instellingen.  

 

Download Opleg Notitie

Download Klantreis PDF

Meer projecten in maatschappelijke-problemen

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Clavis Aanpak

Drugscriminaliteit onder jongeren lijkt op veel plekken steeds normaler te worden. IJmuiden Staat Op brengt lokale bewoners hiertegen in beweging. In deze schaalbare aanpak werken zij tijdens vijf ontwerpsessies in teams toe naar een concrete oplossing, die binnen hun eigen gemeente kan worden uitgevoerd.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Implementatietraject

Jongeren

Zeggus

Met Zeggus ga je op een speelse manier met elkaar in gesprek over wat je vindt van gesprekken in het verleden, heden en toekomst. Zeggus is een spel voor twee spelers, dat helpt om het gesprek tussen jeugdigen en volwassenen te verbeteren. Je werkt samen aan het perfecte gesprek met elkaar. Feedback, maar dan 2.0.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Innovatie mindset

Jongeren

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners