Terug naar Eigenwaarde

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Terug naar Eigenwaarde

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Woonruimte voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en ontwikkeling

Voor en met dak- & thuisloze jongeren ontwikkelen we een nieuw woonconcept dat verder gaat dan alleen een dak boven hun hoofd. Met Terug naar Eigenwaarde willen we een plek ontwerpen waar zij hun zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen terugvinden. Hier kunnen ze zichzelf ontwikkelen en eigen keuzes maken, maar daar ook in ondersteund worden.

Waarom
Het ministerie van VWS lanceerde in maart 2019 het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Dak- en thuisloosheid onder jongeren daalt namelijk niet, maar blijkt te stijgen: in 2018 was het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-30 jaar) ruim 3 keer zo hoog als in 2004. Daarbij vormen jongeren bijna een derde van het totaal aantal daklozen. De groep jongeren is divers en vaak spelen verschillende problemen een rol. Sommige jongeren, de bankhoppers, blijven lang onder de radar. Anderen zijn al lang voor hun 18e bekend bij jeugdzorg, maar gaan door hulpmoeheid hun eigen weg. Stress over waar ze morgen of volgende week slapen staat hun ontwikkeling in de weg. Ze belanden in een vicieuze cirkel: zonder woning geen hulp bij problemen, zonder adres geen baan en zonder geld geen woning.

Opvang is vaak tijdelijk en doorstroom naar een eigen woning is ontzettend lastig. Er bestaan veel creatieve, goede initiatieven, maar vaak is het lastig om deze op te schalen naar andere locaties of gemeenten. Wij stelde onszelf daarom de vraag: Hoe ontwerpen we een lokaal woonconcept, die jongeren ondersteund in hun ontwikkeling, die uitgaat van hun behoeftes op het gebied van autonomie en ondersteuning en die schaalbaar is naar andere locaties?

Voor wie
Terug naar Eigenwaarde wordt ontwikkeld met en voor dak- & thuisloze jongeren.

Ontwikkeling
In dit onderzoek en de conceptontwikkeling hebben we samengewerkt met jongeren, buurtbewoners, woningcorporaties en initiatiefnemers. We hebben onderzocht welke reis jongeren precies afleggen tot ze in deze situatie komen, welke behoeftes ze gedurende die reis hebben en welke kansen zich daarin voordoen. We ontdekten dat 60% van de jongeren, die uiteindelijk dak- of thuisloos wordt, een verleden in de jeugdhulpverlening heeft. Uit de verhalen van jongeren merkten we ook op dat er, onder andere, sprake is van een harde scheiding is bij de uitstroom vanuit jeugdhulp, dat jongeren vaak hulpmoe zijn maar nog niet helemaal hebben geleerd om op eigen benen te staan, dat het bouwen aan een sociaal netwerk met andere jongeren (in jeugdhulp) wordt afgeraden en dat het moeilijk is om om hulp te vragen (als zelf proberen niet goed afloopt). Jongeren belanden vaak in een negatieve spiraal waarin het nemen van regie op hun eigen leven moeilijk is. Wij denken daarom dat het tijd is om ruimte te maken voor een overgangsfase, het bouwen aan een informeel netwerk en het durven vragen om hulp. In project Later! werken we, op basis van deze principes, aan een tool die jongeren hierbij helpt.

Meer weten over het onderzoek ‘Terug naar Eigenwaarde’? Neem contact met ons op!

 

Meer projecten in maatschappelijke-problemen

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Clavis Aanpak

Drugscriminaliteit onder jongeren lijkt op veel plekken steeds normaler te worden. IJmuiden Staat Op brengt lokale bewoners hiertegen in beweging. In deze schaalbare aanpak werken zij tijdens vijf ontwerpsessies in teams toe naar een concrete oplossing, die binnen hun eigen gemeente kan worden uitgevoerd.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Implementatietraject

Jongeren

Zeggus

Met Zeggus ga je op een speelse manier met elkaar in gesprek over wat je vindt van gesprekken in het verleden, heden en toekomst. Zeggus is een spel voor twee spelers, dat helpt om het gesprek tussen jeugdigen en volwassenen te verbeteren. Je werkt samen aan het perfecte gesprek met elkaar. Feedback, maar dan 2.0.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Innovatie mindset

Jongeren

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners