Terug naar Eigenwaarde

gezondheid thuis

16+

Onderzoek

Terug naar Eigenwaarde

gezondheid thuis

16+

Onderzoek

Woonruimte voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en ontwikkeling

Voor en met dak- & thuisloze jongeren ontwikkelen we een nieuw woonconcept dat verder gaat dan alleen een dak boven hun hoofd. Met Terug naar Eigenwaarde willen we een plek ontwerpen waar zij hun zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen terugvinden. Hier kunnen ze zichzelf ontwikkelen en eigen keuzes maken, maar daar ook in ondersteund worden.

Waarom
Het ministerie van VWS lanceerde in maart 2019 het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Dak- en thuisloosheid onder jongeren daalt namelijk niet, maar blijkt te stijgen: in 2018 was het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-30 jaar) ruim 3 keer zo hoog als in 2004. Daarbij vormen jongeren bijna een derde van het totaal aantal daklozen. De groep jongeren is divers en vaak spelen verschillende problemen een rol. Sommige jongeren, de bankhoppers, blijven lang onder de radar. Anderen zijn al lang voor hun 18e bekend bij jeugdzorg, maar gaan door hulpmoeheid hun eigen weg. Stress over waar ze morgen of volgende week slapen staat hun ontwikkeling in de weg. Ze belanden in een vicieuze cirkel: zonder woning geen hulp bij problemen, zonder adres geen baan en zonder geld geen woning.

Opvang is vaak tijdelijk en doorstroom naar een eigen woning is ontzettend lastig. Er bestaan veel creatieve, goede initiatieven, maar vaak is het lastig om deze op te schalen naar andere locaties of gemeenten. Wij stelde onszelf daarom de vraag: Hoe ontwerpen we een lokaal woonconcept, die jongeren ondersteund in hun ontwikkeling, die uitgaat van hun behoeftes op het gebied van autonomie en ondersteuning en die schaalbaar is naar andere locaties?

Voor wie
Terug naar Eigenwaarde wordt ontwikkeld met en voor dak- & thuisloze jongeren.

Ontwikkeling
Centraal in dit onderzoek staat de leefwereld en behoefte van de jongeren. Naast het doen van interviews en klantreizen, gaan we samen met hen aan de slag om echt te kijken wat voor woonconcept aansluit bij hun behoeften. Wat maakt, voor hen, een thuis? Wat staat er vast en welke flexibiliteit moet er zijn? Welke ondersteuning en welke vrijheid? Natuurlijk wil iedereen het liefste een maatwerk-oplossing, maar het is een illusie dat we dat kunnen realiseren in de huidige woningmarkt.

Hiernaast zoeken we de aansluiting met de buurt en betrekken we buurtbewoners bij het project. Zo werken we toe naar acceptatie, begrip, en wederkerigheid met de buurt. Jongeren en omwonenden kunnen iets voor elkaar betekenen. Ook betrekken we experts, woningcorporaties en initiatiefnemers.

 

 

Meer projecten in thuis

thuis

-6

Ontwikkeling

What’s Next Junior

What's Next Junior geeft kinderen, ouders en leraren suggesties van leuke boeken om te lezen. Het lezen van een boek dat je leuk vindt, verhoogt het leesplezier!

Bekijk project
thuis

6+

Gerealiseerd

Blue & Yellow

Blue en Yellow is een innovatie in de strijd tegen kindermishandeling, een animatie die in beeld komt bij YouTube filmpjes die door kinderen gekeken worden. De avatar 'Blue' is zelf slachtoffer van kindermishandeling en vertelt kinderen dat het niet oké is als iemand je pijn doet en dat er hulp is. Zo geeft Blue aan dat je kan praten met een volwassenen of bellen met de kindertelefoon.

Bekijk project
thuis

18+

Ontwikkeling

Luna

Met opvoedrobot Luna onderzoeken we hoe robotica de autonomie en het zelfvertrouwen kan vergroten van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB), bij het opvoeden van hun kind?

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Meedoen aan dit project?

Jongeren, experts en ondernemers

We zitten op dit moment nog in de onderzoeksfase van het project, maar bewegen ook naar een ontwerprichting. Daarbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken! Heb je ervaring met dit onderwerp en/of wil je meedenken? Laat het ons weten!

Neem contact op

Partners