Later!

maatschappelijke-problemen

Strategisch vooronderzoek

Ontwerptraject

Jongeren

Later!

maatschappelijke-problemen

Strategisch vooronderzoek

Ontwerptraject

Jongeren

In verbinding naar zelfstandigheid

Met Later! maakt Garage2020 een tool samen met ervaringsdeskundige jongeren om dak- en thuisloosheid te helpen voorkomen. Later! verbindt en helpt hen rond de uitstroom uit jeugdhulp, doordat Later! de mogelijkheid biedt om hulp aan elkaar te vragen. Zo stimuleert Later! zelfvertrouwen, het bouwen aan een informeel netwerk én het aanleren van skills door het durven maken van fouten.
Voor wie

Later! is een tool, die in continue co-creatie met jongeren tot stand is gekomen en die we ook samen met hen doorontwikkelen. Via diepte interviews, creatieve sessies en feedbacksessies met ExpEx, jongerenraden, kamertrainings- en crisisopvangcentra hebben in totaal 26 verschillende jongeren meegedacht in het onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op de behoeftes van jongeren op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, leren en het maken van eigen keuzes. Jongeren spraken over hun achtergrond en situatie en hoe ze denken over preventie van dak- en thuisloosheid. 

Jongeren komen tot een fundamenteel andere oplossing dan hoe hulp tot nu toe vaak is vormgegeven: jongeren in jeugdhulp willen elkáár helpen en ondersteunen (waar hulpverleners eigenlijk vaak huiverig zijn voor die steun uit het hulpverleningsnetwerk). Met Later! willen we een betrouwbare en veilige tool voor en door jongeren ontwikkelen.

De tool

Later! draagt bij aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren in jeugdhulp. Door jongeren rond de uitstroom de mogelijkheid te geven om andere jongeren om hulp te vragen, draagt deze tool bij aan het verbreden van het netwerk van jongeren en geeft de tool hen vertrouwen in zichzelf, zodat ze samen skills kunnen opbouwen. Hierdoor helpt de tool hen om in verbinding met anderen naar zelfstandigheid te gaan. Samen zijn jongeren veerkrachtiger als het leven even tegenzit. Daarnaast stimuleert het hulpverleners om meer ruimte te geven aan jongeren in het maken van fouten. De tool faciliteert het contact tussen deze jongeren en geeft jongeren de handvatten om zelf op zoek te gaan naar alledaagse oplossingen. Later! organiseert de overgang naar zelfstandigheid op een andere manier: als een transitie, waarin jongeren elkaar als vangnet hebben om op terug te vallen als het leven tegenzit. Later! faciliteert dat jongeren met ervaring in jeugdhulp met elkaar in contact kunnen komen en blijven, en biedt een complementair systeem van activiteiten en diensten. 

 

“Ik voel me af en toe best wel eenzaam. Ik heb hier geen vrienden in de buurt. Het voelt alsof ik er alleen voor sta.”
– 
Jongere in kamertraining

“Alles wordt hier opgeschreven. Ik durf hier geen fouten te maken of domme vragen te stellen, dan duurt het alleen maar langer voordat ik hier weg kan. Een jongere die ook in de jeugdhulp heeft gezeten, snapt dat.”
– 
Jongere in crisisopvang

Ontwerp- en onderzoeksproces

De grondgedachte van Later! komt uit het onderzoek ‘Terug naar Eigenwaarde’. In 2023 zoomen we in op de contextanalyse en de netwerken, waarin jongeren zich begeven op verschillende momenten in het proces naar zelfstandigheid. Deze informatie gebruiken we als basis om samen met jongeren een conceptversie van de tool vorm te geven en te testen. Ons doel is om begin 2024 een gevalideerde versie van de tool te hebben ontwikkeld, die klaar is voor gebruik. 

“Wij hebben hier ook veel ‘draaideur-jongeren’. Jongeren waarvan wij het enige netwerk zijn en die zichzelf in de nesten werken, om maar weer terug naar de jeugdhulp te mogen.”
– 
Hulpverlener

 

Meer projecten in maatschappelijke-problemen

maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Clavis Aanpak

Drugscriminaliteit onder jongeren lijkt op veel plekken steeds normaler te worden. IJmuiden Staat Op brengt lokale bewoners hiertegen in beweging. In deze schaalbare aanpak werken zij tijdens vijf ontwerpsessies in teams toe naar een concrete oplossing, die binnen hun eigen gemeente kan worden uitgevoerd.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Innovatie mindset

Jongeren

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project
maatschappelijke-problemen

Ontwerptraject

Jongeren

Rap MEe

Met Rap MEe geeft Garage2020 de mogelijkheid aan jongeren om door middel van creatieve reflectie hun stem te laten horen, met de uitnodiging raps op te nemen in een ME-busje.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners

Meedoen!

Later! mede mogelijk maken?

Wil je meer weten over, meedenken of -doen met Later!? We zijn altijd op zoek naar jongeren uit de doelgroep, ervaringsdeskundigen, experts of andere betrokkenen of enthousiastelingen.

Neem contact op