Donna Stam

Donna heeft haar hele leven al geweten dat ze zich graag inzet om andermans leven een stukje beter te maken. En waar dan beter te beginnen dan bij kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken? Als social designer onderzoekt ze niet alleen welke uitdagingen en problemen ergens spelen, maar gaat ze ook op zoek naar oplossingen. De kracht van ontwerpen is, volgens Donna, dat je kan voorstellen hoe de wereld zou moeten zijn, in plaats van deze te nemen zoals hij is.

 

Behoeftes ontrafelen, het ‘reframen’ van uitdagingen, abstractie en warrigheid concreet maken, daar voelt Donna zich goed bij. Ze streeft naar het ontwerpen van betekenisvolle innovaties en interacties, en is niet bang om kritisch te zijn. Het allerleukste aan haar werk vindt ze dat ze telkens weer nieuwe mensen, verhalen en ervaringen leert kennen, waar ze zich graag door laat verrassen. Ze ziet het als haar taak om deze verhalen verder te verspreiden en bewustwording te creëren van andermans leefwereld.

 

Welke Disney-personage zou je willen zijn?

“Aladdin! Wie wil nou niet door de straten en over daken slingeren en vanaf een vliegend tapijt de hele wereld kunnen zien.”

Betrokken bij de projecten:

16+

Ontwikkeling

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project

6+

Ontwikkeling

Databinkie

Databinkie is een tool waarmee we huidige leerlingvolgsystemen aanvullen om de data-feedback op basisscholen inclusief en constructief te maken. Hiermee sluiten we aan op de behoeftes van kinderen rondom data-feedback. Databinkie geeft de controle over data terug aan de leerlingen, geeft hen de mogelijkheid om deze te contextualiseren en toont de perspectivistische kant van dataverzameling (het is slechts één van de mogelijke perspectieven op je schoolcarrière).

Bekijk project

6+

Ontwikkeling

Gripper

Gripper geeft kinderen in jeugdhulp grip op de interactie met volwassenen.

Bekijk project

16+

Gerealiseerd

Seev

De Seev App helpt jongeren bij het makkelijker betalen van rekeningen, waarbij ze worden aangesproken vanuit hun eigen taal en leefwereld. Organisaties waaraan de jongere iets moet betalen nemen hun verantwoordelijkheid en de jongere wordt ondersteund bij de betalingen.

Bekijk project

16+

Ontwikkeling

Later!

Voor en met dak- & thuisloze jongeren ontwikkelen we een nieuw woonconcept dat verder gaat dan alleen een dak boven hun hoofd. Terug naar Eigenwaarde biedt ruimte voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en persoonlijke ontwikkeling.

Bekijk project