Mijke Smit

Mijke is een ondernemende projectleider in de jeugdhulp. Ze zet haar enthousiasme en energie in bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s, waarin jongeren de kans krijgen hun talent te ontdekken en deze in te zetten in hun eigen reis tot zelfredzame volwassenen. De vraag naar jeugdhulp en dit soort projecten stijgt, ziet Mijke, ze wordt getriggerd door de oorzaken hiervan.

 

Mijke is er van overtuigd dat wanneer we willen werken aan een meer kansrijk bestaan voor jongeren, we moeten werken aan de leefwereld en onze samenleving in plaats van aan de jongeren zelf. Bij Garage2020 ziet ze kans om haar kennis en ervaring op een creatieve en innovatie wijze in te zetten, en in een inspirerend team te werken aan een positieve toekomst voor de jeugd!

 

 

 

Als je een dier was, welk dier zou je dan zijn?

Ik zou zo’n grijpstaartaap zijn, die slingert van boom naar boom om te spelen met andere apen en nieuwe werelden te ontdekken.

Betrokken bij de projecten: