We kick ASS

beleid school

12+

Onderzoek

We kick ASS

beleid school

12+

Onderzoek

Jongeren met autisme hebben talenten! Waar komen zij tot bloei?

We Kick ASS! is een persoonlijk online paspoort waarbij jongeren door verschillende mogelijkheden en initiatieven met betrekking tot talentontwikkeling worden begeleid. De jongere kan aangeven wat hij wel en niet bij hem vindt passen, waardoor het systeem steeds beter een persoonlijk paspoort kan bieden.

Waarom
Jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak bijzondere talenten en zijn slim. Toch lopen ze vast binnen het reguliere onderwijssysteem door de belemmeringen van autisme. Het speciaal en regulier voortgezet onderwijs is niet op hen ingericht. De aandacht wordt hier van hun talent naar hun problemen verlegd. Met We kick ASS! stellen we de vraag: hoe kunnen we bijdragen aan de talentontwikkeling van geïnteresseerde jongeren en hen vanuit hun eigen motivatie en interesse laten ontwikkelen?

Voor wie
We Kick ASS wordt ontwikkeld voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) tussen de 12 en 18 jaar.

Ontwikkeling
In samenwerking met de doelgroep en met zorgprofessionals hebben we de behoeften en wensen in kaart gebracht. Momenteel zijn we bezig om het prototype verder te ontwerpen samen met jongeren. Daarbij staan we in contact met ouders om ook hun perspectief mee te nemen. Dit eerste prototype is een klikbare mock-up die zich leent voor demonstratiedoeleinden.

De stap hierna is het verkennen van geïnteresseerde bedrijven en initiatieven die aan het platform willen deelnemen. Het doel is om begin 2021 een bètaversie van het prototype te hebben ontwikkeld. Vervolgens gaan we deze bètaversie weer evalueren en willen we daadwerkelijk bedrijven en initiatieven aansluiten. Het lange termijn doel (2022) is om een product te ontwikkelen dat door middel van een landelijke campagne wordt gelanceerd

Meer projecten in school

school

6+

Gerealiseerd

Poco Loco

Poco Loco is een knotsgek spel waardoor kinderen spelenderwijs ervaren dat iedereen hulp nodig heeft, maar dat je dit niet altijd ziet. Door de ervaring in te zetten in een reguliere klas, verleggen we de aandacht van het individu naar de klas en bereiden we ze als groep voor op een betere samenleving.

Bekijk project
school

-6

Onderzoek

Beertje

Beertje is een applicatie om kinderen in het basisonderwijs eerder bewust te maken van wat veilig en gezond opgroeien is. Beertje ondersteunt leerkrachten om hierover op een leuke en laagdrempelig manier met de klas in gesprek te gaan.

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Contact

Partners