Monnie

geld

16+

Gerealiseerd

Monnie

geld

16+

Gerealiseerd

You need to fuck up to grow up

De Monnie App helpt jongeren bij het makkelijker betalen van rekeningen, waarbij ze worden aangesproken vanuit hun eigen taal en leefwereld. Organisaties waaraan de jongere iets moet betalen nemen hun verantwoordelijkheid en de jongere wordt ondersteund bij de betalingen.

Waarom
15% van de jongeren heeft een schuld. Slepende incassotrajecten staan ontwikkeling en gezondheid in de weg. Stichting Enver biedt deze jongeren begeleiding en zag dat jongeren vaak wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Het systeem zoals we dat nu kennen, waarbij boetes en extra incassokosten ervoor moeten zorgen dat klanten hun rekeningen op tijd betalen, past niet bij de problematiek. Daarom ontwierpen we samen met jongeren een meer persoonlijke en sociale benadering.

Met Monnie creëren we een win-win situatie voor jongeren en organisaties aan wie de jongere iets moet betalen. Het vormt een hulpmiddel waarmee de organisaties hun verantwoordelijkheid nemen en de jongeren kunnen ondersteunen in het betalen van hun rekeningen. Monnie regelt niet alleen alles zorgvuldig, maar sluit ook écht aan op de belevingswereld van de jongere zelf.

“Ouders vergeven, de maatschappij niet: bij een fout ben je voorgoed schuldig”
-Jongere

De app sluit goed aan bij jongeren, die vinden dat ‘de app normale, duidelijke woorden gebruikt’ en ‘het fijn is dat er naar hen geluisterd wordt’. Op het Albeda Collega, waar we de app hebben getest, heeft het gebruik van de app geleid tot een passend incassobeleid en een afname in het taboe om over schulden en financiën te praten af. Hiernaast sluiten er steeds meer partijen aan die zich inzetten voor een bij jongeren passend financieel beleid. Elke jongere die we helpen om schulden te voorkomen is een potentiële besparing van €10.000,- aan maatschappelijke kosten voor schuldsanering!

We gaan uit van twee principes:

You need to fuck up to grow up

Je leert door fouten te maken, maar het moet niet zo zijn dat je er niet meer zelf uit kan komen. Met behulp van MONNIE kunnen jongeren bij het ontstaan van een betalingsachterstand een betaalplan instellen. Ze kunnen zelf aangeven hoeveel en op welke dag ze kunnen betalen en of ze dat automatisch of handmatig willen doen. De schuldeiser ziet dat de jongere met de achterstand aan de slag gaat en de jongere wordt hier elke maand aan herinnerd. Door MONNIE op dit moment in te zetten, kunnen schulden worden voorkomen in plaats van genezen. Op het moment dat een jongere met MONNIE nog niet kan betalen, kan de link gelegd worden met online hulpverlening.

We delen de schuld

In ons huidige systeem zijn schuldeisers juridisch goed beschermd, vanuit de norm dat men zelf verantwoordelijk is voor opgelopen schulden. Wij geloven echter dat álle betrokken partijen verantwoordelijk zijn en mee moeten werken aan het voorkomen van schulden. Met MONNIE voeren schuldeisers een beleid dat past bij jongeren en bieden ze hen een helpende hand in plaats van sanctie op sanctie te stapelen

Ontwikkeling
We hebben de MONNIE app ontwikkeld samen met jongeren van het Albeda college in Rotterdam. Een eerste versie van de app is in oktober 2019 gepresenteerd aan ongeveer 100 studenten. Een gedeelte van de studenten gebruikt de App nog steeds om hun betalingsachterstand bij het Albeda terug te betalen. Hiernaast is er een beweging gestart, de MONNIE Movement, waarin we álle betrokken partijen in de mentaliteitsverandering over schulden willen meenemen. Er zijn artikelen over de schuldenproblematiek geschreven en in stakeholdersessies hebben betrokken partijen meegedacht over experimenten die de mentaliteitsverandering in hun organisatie kunnen aanwakkeren.

Monnie wordt verder uitgerold! We schalen op bij het Albeda, zodat meer jongeren een passend, sociaal incassotraject ingaan. Hiernaast sluiten er steeds meer andere sociale en commerciële partijen aan die het hun maatschappelijke taak vinden om iets aan de schuldenproblematiek te doen. Zoals telecom providers. Vanaf 2020/2021 zullen er meerdere pilots uitgezet worden, zodat er steeds meer jongeren uit de schulden blijven.

 

Website Monnie App

Meer projecten in geld

Geen projecten gevonden

Bekijk alle projecten

Contact

Meedoen aan dit project?

Pilot-plekken: organisties en bedrijven

We zijn op zoek naar organisaties of bedrijven die interesse hebben om mee te doen met Monnie. We kunnen met een pilot kijken welke resultaten Monnie kan bereiken met jongeren die klant zijn van het bedrijf en waar financiële transacties mee plaats vinden. De resultaten zijn tot nu toe positief.

Neem contact op

Partners