Garage2020 Rotterdam is een werkplaats voor radicaal nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen binnen de jeugdhulp. 

  

Onder begeleiding van kwartiermaker Jacco Pols, maakt team Rotterdam jeugdzorg overbodig.

Garage2020 Rotterdam bekijkt vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met innovatieve oplossingen, gericht op de toekomst.

Ons team van ontwerpers, datawetenschappers, filosofen, ambtenaren en zorgprofessionals bundelt kennis en kunde om samen met jongeren en ouders passende oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

Deze multidisciplinaire insteek zorgt voor een fundamenteel andere aanpak van de vraagstukken en een andere kijk op de problematiek. Verschillende partners ondersteunen ons bij de realisatie en implementatie van onze ideeën.

Nieuwsgierig waar we mee bezig zijn? Neem gerust contact op!