Persbericht innovatieagenda

Garage2020 overhandigt innovatieagenda aan Koningin Maxima

Op 25 januari overhandigt Garage2020 haar innovatieagenda 2023 – 2033 aan Hare Majesteit Koningin Maxima tijdens het werkbezoek van MIND Us in Utrecht. Garage2020 ontwerpt en ontwikkelt door middel van sociaal technologische innovaties concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De innovatieagenda 2023- 2033 van Garage2020 laat zien hoe sociaal technologische innovaties de komende tien jaar kunnen bijdragen aan een mentaal veerkrachtige toekomst voor elk kind. De agenda beschrijft de toekomstvisie, inzichten en behoeften van jongeren en laat zien waarom investeren in die innovatie zo urgent is.

Want stel dat liefdevolle robots de jeugdhulpverleners van de toekomst zijn. Dat jongeren hun trauma verwerken in veilige virtuele leeromgevingen en met behulp van psychedelische medicatie. Dat geavanceerde Artificial Intelligence-technologieën ervoor zorgen dat ouders opvoedadviezen op het juiste moment ontvangen. Of dat de omgeving zo van jongeren zo is ingericht dat het maken van de gezonde keuze leuk is. Deze voorbeelden zijn geen illusies, maar kunnen binnen tien jaar realiteit zijn. Als we in Nederland tenminste investeren in sociale innovatie.

Mentale druk
We zien dat de mentale gezondheid van steeds meer jongeren onder druk komt te staan. Vaak liggen daar maatschappelijke problemen aan ten grondslag, zoals kansenongelijkheid, prestatiedruk, huisvestingsproblemen, schulden en echtscheidingen. 1 op de 7 kinderen tot 18 jaar maakt gebruik van jeugdhulp, en dat aantal stijgt nog steeds. Door demografische verschuivingen neemt de druk op deze generatie in de toekomst alleen maar toe.

De kinderen van vandaag zijn de burgers, ouders, leraren, klanten en werknemers van morgen. Investeren in de mentale gezondheid en veerkracht van toekomstige generaties heeft dus op lange termijn een maatschappelijk en economisch positief effect. Garage2020 zoekt met een nieuw perspectief naar oplossingen, samen met jongeren, om veerkracht met behulp van sociaal technologische innovaties te verhogen. Want wie veerkracht ontwikkelt, functioneert beter, zowel op sociaal, fysiek, emotioneel als intellectueel niveau.

Sociaal technologische innovaties
Sociaal technologische innovaties draaien om de vraag hoe je technologie kunt benutten om sociale oplossingen breed beschikbaar te maken. Denk aan big data, biofeedback, virtual reality en robotica.

Garage2020 ontwerpt en ontwikkelt sociale innovaties door technologie en kennis uit wetenschappen zoals design, wiskunde, (ortho)pedagogiek, psychiatrie, psychologie, communicatie en filosofie te gebruiken. Expertise uit het bedrijfsleven versnelt innovaties en voorziet ze van de juiste infrastructuur.

In multidisciplinaire teams werken onder andere ontwerpers, antropologen, filosofen, orthopedagogen, marketeers en trendwatchers samen. Eindgebruikers, zoals jongeren, ouders of professionals werken altijd mee.

Voorbeelden van sociaal technologische innovaties zijn hoofdbanden waarmee kinderen hun aandacht kunnen trainen. Chatbots die als mental health coach fungeren of games voor kinderen met aandachtsproblemen zoals AD(H)D. In Nederland zijn deze innovaties nog schaars. Met de innovatieagenda brengt Garage2020 versnelling aan in het gebruik van innovatie om maatschappelijke problemen te verminderen en in te zetten op knelpunten in de jeugdzorg.

Maatschappelijke vraagstukken
Uit impactanalyse komen 8 maatschappelijke vraagstukken naar voren waar Garage2020 in de toekomst oplossingen voor wil ontwikkelen: prestatiedruk, schulden, effecten van (social) media, criminaliteit, eenzaamheid, discriminatie, scheidingen, langdurig lichamelijk en/of psychische zieke ouders.

——-

Wat is Garage2020?
Garage2020 is een innovatienetwerk dat zinvolle oplossingen ontwikkelt voor concrete problemen die jeugdigen, ouders en hun omgeving ervaren in onze samenleving. Omdat Garage2020 gelooft dat iedereen daarbij nodig is, doen ze dat in samenwerking met verschillende expertises én met degene waarvoor de innovatie bedoeld is, zodat hun perspectief centraal staat. De visie van Garage2020 is: ‘samen de toekomst ontwerpen voor een mentaal veerkrachtige jeugd’. Waarmee ze uiteindelijk jeugdzorg willen voorkómen, verkorten of vervangen.

Garage2020 is opgericht door gemeenten en zorgaanbieders en is in zeven jaar uitgegroeid tot een groot innovatienetwerk waar inmiddels ook de private sector aan deelneemt.

———

Meer informatie

Op 16 februari van 12:15 – 12:45 organiseren we een online webinar waar we meer uitleg over de innovatieagenda zullen geven. Je kunt je hier gratis aanmelden. Wil je meer weten over Garage202, ontwikkelde producten of heb je een andere vraag? Neem contact op met Levi van Dam: levi@garage2020.nl | 06 – 538 230 13 | www.garage2020.nl

Download hier de strategische innovatieagenda