In navolging van een viertal Garage2020s in andere delen van Nederland (Amsterdam, Twente, Leiden en Rotterdam) gaat ook Brabant aan de slag met dit concept. Hiertoe hebben Fontys Hogeschool, Aloysiusstichting, LEV-Groep, Sterk Huis, GGZ-OostBrabant, Idris-Amarant, verscheidene gemeentes en Combinatie Jeugdzorg de handen ineen geslagen eind 2018.

Wie zijn we?

Historisch gezien is de regio Brabant uitgegroeid tot een hecht ecosysteem waarin innovatie, techniek en design de drijvende krachten zijn. Door de opkomst van Philips en de aanwezigheid van een Technische Universiteit, is er veel technologische kennis aanwezig. Naast technologie is design een belangrijke component geweest voor de productontwikkeling van Philips. Dit is terug te zien in de aanwezigheid van een bruisende creatieve industrie. In andere woorden, er is veel creativiteit aanwezig. Tegelijkertijd is de regio er een van pioniers. Deze pioniers hebben een grote betrokkenheid bij de maatschappij, en zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken, zonder dat er op de eigen borst wordt geklopt.

Historisch gezien is de regio Brabant uitgegroeid tot een hecht ecosysteem waarin innovatie, techniek en design de drijvende krachten zijn. Door de opkomst van Philips en de aanwezigheid van een Technische Universiteit, is er veel technologische kennis aanwezig. Naast technologie is design een belangrijke component geweest voor de productontwikkeling van Philips. Dit is terug te zien in de aanwezigheid van een bruisende creatieve industrie. In andere woorden, er is veel creativiteit aanwezig. Tegelijkertijd is de regio er een van pioniers. Deze pioniers hebben een grote betrokkenheid bij de maatschappij, en zijn niet bang om de handen uit de mouwen te steken, zonder dat er op de eigen borst wordt geklopt.

Ten grondslag aan de activiteit in de regio ligt de ‘Triple Helix’-samenwerking. Dit model is gebaseerd op de samenwerking van Overheid, Onderwijs en Industrie. Juist de wisselwerking tussen deze partijen zorgt voor een vliegwieleffect. Kortom, in dit regionale ecosysteem gaan tech en design hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Ook speelt de regio in op een wereld die razendsnel verandert en door continu nieuwe verbindingen aan te gaan worden er kansen gecreëerd, ‘agile by nature’. Niets voor niets is Brabant de slimste regio van Nederland. Tegelijkertijd zorgen de eeuwenoude dorpsstructuren ervoor dat Brabanders naar elkaar omkijken, er is een grote bereidwilligheid om vrijwillig bij te dragen en gezelligheid is het uitgangspunt. In de Garage2020-Brabant gaan we deze kernwaarden van de regio nu toepassen in de jeugdzorg.

Multidisciplinair

In de Garage2020-Brabant gaan we vanuit de kracht van onze regio op een inspirerende plek onafhankelijk en multidisciplinair vraagstukken in het jeugdzorg domein exploreren, verkennen en accelereren. Deze filosofie stelt ons in staat om tot radicale innovatie voor de jeugdhulp te komen. Corporates, overheid, eindgebruikers en zorginstellingen slaan de handen ineen om cultuurverandering teweeg te brengen en de status quo te doorbreken.

Onze projecten

Werkwijze

Hoe doen we dat, ontwikkelen van nieuwe (innovatieve) oplossingen? Dit doen we door mensen vanuit verschillende invalshoeken te betrekken. Op die wijze  ontwikkelen we nieuwe innovatieve oplossingen voor een kansrijk leven voor kinderen en gezinnen. Design Thinking is de basis van onze methode.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een creatieve aanpak die helpt om gebruikersgerichte oplossingen voor uitdagingen te bedenken. Zoals je in onderstaand figuur ziet, bevindt deze oplossing zich in het midden van de overlap van drie factoren: ‘wenselijkheid’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘toekomstperspectief ’. Oftewel, een innovatie is pas succesvol als het tegelijk aansluit op wensen van de doelgroep, financieel haalbaar is en technologisch levensvatbaar is. Daarom worden gedurende het gehele proces de aannames kleinschalig getest.

Tevens is het van belang om het onbekende te omarmen en open te staan voor nieuwe inzichten. Garage2020-Brabant kan hier samen met de gemeenten de armen ineenslaan om deze werkwijze verder te integreren in de regio onder het motto als we blijven doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen!

Onze 8 kernpartners

Contact Persoon

John Komen

Innovatie Manager

john@garage2020.nl

06-11518558