Logo_spirit_online
Spirit zoekt voortdurend naar verbetering van de hulp om jongeren en gezinnen nog meer te voorzien in de mogelijkheid om kansrijk op te groeien. Dat doen we iedere dag door onze hulp af te stemmen op de vraag van jongeren en gezinnen en dat doen we door nieuwe dingen te ontwikkelen en te implementeren. Nu gaan we hier flinke stappen in verder met de Garage2020: we innoveren met de kennis van nu, vanuit de blik van overmorgen.