Uithuisplaatsing voorkomen door spel, design en data

Uithuisplaatsing van een kind is een traumatische gebeurtenis. Hulpverleners in de jeugdzorg doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Toch werden er in 2017 per 10.000 kinderen 121 kinderen uit huis geplaatst. De afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam heeft samen met Garage2020 van Amsterdam in 2017 data-analyse ingezet om meer inzicht te krijgen in welke jongeren en huishoudens getroffen worden door een uithuisplaatsing. In deze analyse is met gepseudonimiseerde data gewerkt en zijn inzichten verzameld op groepsniveau. Zo is de privacy van jongeren maximaal beschermd.

Read More

Het Buro – The story continues

Vandaag interviewde ik Martijn Kathmann van Stichting DOK21 en Jacco Pols van Garage2020 en Enver op het dak van het Schieblock. Beiden zijn zij op een andere manier aan de slag gegaan met de werkzame elementen die tijdens het ontwerpproces van Het Buro naar boven kwamen. Het concept van Het Buro is niet geheel tot wasdom gekomen, maar heeft wel anderen geïnspireerd elementen mee te nemen in hun ideeën.

Read More

Soemva verovert Rotterdam!

SOEMVA neemt langzaam aan een plek in in onze Rotterdamse gezinnen. Inmiddels zijn er ongeveer 25 gezinnen die enthousiast zijn begonnen aan onze SOEMVA 40 Dagen Challenge. In 40 dagen de ontwikkeling van de sociaal emotionele vaardigheden vergroten bij je jonge kind door drie korte spelletje te spelen en tegelijkertijd de band tussen ouder en kind versterken. Wie wil dat nou niet!

Read More

‘In jeugdzorg moet je apps niet nodeloos ingewikkeld maken’

Originally posted in: Het Financieele Dagblad

Met design thinking, VR en andere ingrediënten uit de tech-wereld wil de Amsterdamse zorgorganisatie Spirit de jeugdhulp flink opschudden. Een gesprek met bestuurder Mariënne Verhoef. ‘De kinderen van nu zijn de klanten en werknemers van morgen. Bedrijven hebben er dus belang bij dat het goed met ze gaat.’

Read More

Samen beter innoveren!

“Ben jij een baas?” Vraagt @egerrit aan Luna. “Ja.ik.ben.een.baas”. Antwoordt de robot. “Heb.jij.een.huisdier?” Vraagt Luna terug. @egerrit filmt ondertussen het gesprek met de robot. Hij is deze week begonnen met vloggen en neemt al zijn kijkers mee op deze reis door de toekomst van de jeugdzorg. Achter mij zet een collega van de Bascule de Virtual Reality-bril af: “Wow, wat heftig! Je zit meteen midden in de situatie, je voelt die spanning”.

Read More