Uithuisplaatsing van een kind is een traumatische gebeurtenis. Hulpverleners in de jeugdzorg doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Toch werden er in 2017 per 10.000 kinderen 121 kinderen uit huis geplaatst (tegenover bijv. 52 per 10.000 kinderen in Engeland). De Gemeente Amsterdam (afdeling Jeugd) en Garage2020 hebben in 2017 data-analyse ingezet om meer inzicht te krijgen in welke jongeren, huishoudens getroffen worden door een uithuisplaatsing.
Deze analyse heeft gezocht naar inzichten op ‘groepsniveau’ waardoor we de privacy van jongeren maximaal hebben kunnen beschermen (door te werken met gepseudonimiseerde data). Data over algemene kenmerken (bijv. scheiding van ouders, financiële situatie van het huishouden, etc.) hebben we gecombineerd met data over jeugdhulpgebruik. Dat heeft een prachtig, scherp inzicht opgeleverd met een totaal van circa 65 risicofactoren variërend van zeer belangrijk (Voortijdig School Verlaten, Scheiding van ouders) tot belangrijk (afschalen in schoolniveau bijvoorbeeld).

De vraag was nu hoe we deze inzichten praktisch kunnen inzetten om zware jeugdhulp trajecten zoals Uithuisplaatsingen zoveel als mogelijk kunnen voorkomen.

In het data onderzoek is ook gekeken naar opeenvolging van jeugdhulptrajecten. In sessies met hulpverleners is een idee voor een tool geboren dat deze specifieke data gebruikt. Dit om hulpverleners te ondersteunen met het maken van betere keuzes voor hulp voor een kind.
Hiervoor heeft garage2020 een product ontwikkeld dat in verschillende situaties door de jeugdhulp kan worden ingezet.

Extra Teamlid

Hoe kunnen we technologische innovatie succesvol inzetten
om daarmee het risico op uithuisplaatsing te verkleinen?

Samen met innovatie- en designbureau Greenberry hebben we een product
ontwikkeld om de lastige besluitvorming te ondersteunen: ‘Het extra teamlid’. Het extra teamlid is een spelbord en applicatie ter ondersteuning van het casuïstiek overleg in de jeugdhulp of overleg met de jongere / ouder zelf.

De applicatie ondersteunt hulpverleners vanuit data analyse en toegevoegde informatie bij de keuze voor een vervolg waarbij denken in een brede context wordt gestimuleerd. Op het spelbord wordt een tijdlijn van ingezette hulptrajecten van een bepaalde cliënt neergelegd. Elk hulptraject wordt gerepresenteerd in de vorm van een blokje, en die blokken worden geplaatst in volgorde op het spelbord. Door in de
applicatie een foto te maken van het spelbord wordt automatisch de –
geanonimiseerde – data van de uitgevoerde data analyse geraadpleegd. Daar rolt uit welke behandelingen in het verleden als meest werden gekozen. Ook worden er alternatieve mogelijkheden getoond die inspireren tot alternatieve oplossingen, zodat zware jeugdhulptrajecten zoals uithuisplaatsing zo veel als mogelijk vermeden kunnen worden.

 

Contactpersoon

Evelyn Visschedijk

evelyn@garage2020.nl