Uithuisplaatsing van een kind is een traumatische gebeurtenis. Hulpverleners in de jeugdzorg doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Toch werden er in 2017 per 10.000 kinderen 121 kinderen uit huis geplaatst (tegenover bijv. 52 per 10.000 kinderen in Engeland). De Gemeente Amsterdam (afdeling Jeugd) en Garage2020 hebben in 2017 data-analyse ingezet om meer inzicht te krijgen in welke jongeren, huishoudens getroffen worden door een uithuisplaatsing.

Deze analyse heeft gezocht naar inzichten op ‘groepsniveau’ waardoor we de privacy van jongeren maximaal hebben kunnen beschermen (door te werken met gepseudonimiseerde data). Data over algemene kenmerken (bijv. scheiding van ouders, financiële situatie van het huishouden, etc.) hebben we gecombineerd met data over jeugdhulpgebruik. Dat heeft een prachtig, scherp inzicht opgeleverd met een totaal van circa 65 risicofactoren variërend van zeer belangrijk (Voortijdig School Verlaten, Scheiding van ouders) tot belangrijk (afschalen in schoolniveau bijvoorbeeld).

Het is lastig om al deze factoren constant paraat te hebben. Daarom heeft Garage2020 nu 2 toepassingen in ontwikkeling:

Extra Teamlid

Hoe kunnen we technologische innovatie succesvol inzetten
om daarmee het risico op uithuisplaatsing te verkleinen?

Samen met innovatie- en designbureau Greenberry hebben we een prototype ontwikkeld om de lastige besluitvorming te ondersteunen: ‘Het extra teamlid’. Het extra teamlid is een spelbord en applicatie ter ondersteuning van het casuïstiek overleg in de jeugdhulp.


De applicatie ondersteunt hulpverleners vanuit data analyse bij de keuze voor een vervolgtraject. Op het spelbord wordt een tijdlijn van ingezette hulptrajecten van een bepaalde cliënt neergelegd. Elk hulptraject wordt gerepresenteerd in de vorm van een blokje, en die blokken worden geplaatst in een tijdlijn op het spelbord. Door in de applicatie een foto te maken van het spelbord wordt automatisch de – geanonimiseerde – data van de uitgevoerde data analyse geraadpleegd. Daar rolt een top drie van hulptrajecten uit voort. Door te kunnen vergelijken met alle hulpverleners van Amsterdam (en in toekomst heel Nederland) kan de hulpverlener een betere keuze maken voor het vervolgtraject.

 

 

Risico Taxatie App

Een risico taxatie app die een hulpverlener bijv. kan inzetten bij de intake van een cliënt of de vraagverheldering. De app geeft -heel snel- na invulling van een beperkt aantal velden (waarbij lastige vragen vermeden kunnen worden) een risico (in procenten) op een latere uithuisplaatsing of residentiele jeugdhulp.

Contactpersoon

Jeroen De Vries

Jeroen@garage2020.nl