Lisa Mandemaker

Lisa  werkt op het snijvlak van social design en speculative design, en heeft een achtergrond in product design. Ze is geïnteresseerd in nieuwe technologie en de effecten daarvan op ons als mensen en onze maatschappij. Door nieuwe technologie worden mogelijkheden gecreëerd, ziet Lisa, maar ontstaat ook meer complexiteit. Als kritisch ontwerper ligt voor haar de uitdaging in zowel het opzoeken van de grenzen binnen die complexiteit, als in die nieuwe mogelijkheden vorm te geven. Zo wil ze ruimte creëren om het debat over de maatschappij van de toekomst te voeren.

 

Als social designer focust zij bij ons dan ook op de verbeelding van de toekomst van jeugdhulp. Lisa wil een breed publiek prikkelen om op een andere manier na te denken en nieuwe gesprekken te voeren. Daarnaast zet ze graag haar ontwerpkracht en verbeelding in om nieuwe innovaties binnen de jeugdhulp te helpen ontwikkelen en vorm te geven.

 

Wie is je idool?

“Ik zou mezelf geen echte Belieber noemen, maar ik ben wel echt een Justin Bieber fanaat omdat hij een ontzettend interessant product is van deze tijd.”

Betrokken bij de projecten:

-6

Onderzoek

Beertje

Beertje is een applicatie om kinderen in het basisonderwijs eerder bewust te maken van wat veilig en gezond opgroeien is. Beertje ondersteunt leerkrachten om hierover op een leuke en laagdrempelig manier met de klas in gesprek te gaan.

Bekijk project