Bart van der Geest

Bart is een zorgexpert en creatieve generalist met jarenlange ervaring als hulpverlener, leidinggevende en manager. In zijn werk is hij vaak aangelopen tegen de beperkingen en drempels die je tegenkomt als je het anders wilt doen. Zijn brede achtergrond als scheikundige en psycholoog, en kennis over jeugdhulp, innovatie en beleid zet hij graag in om complexe vraagstukken te helpen oplossen. Bij Garage2020 is hij actief als kwartiermaker.

 

Met zijn analytische en kritische blik doorgrondt Bart problemen en brengt ze terug tot hun essentie. Als verbinder zet hij daarbij zijn brede netwerk binnen en buiten de zorg in en brengt mensen in beweging. Zijn helikopterview, humor en juiste dosis inlevingsvermogen zet hij in om teams goed te laten functioneren. Bart’s nieuwsgierigheid en brede interesse brengen hem vaak naar onbekend terrein, waar hij op zoek gaat naar nieuwe inzichten en ideeën.

 

 

 

Als je een dier was, welk dier zou je dan zijn?

“Een otter: een speels en intelligent dier dat altijd op zoek is naar nieuwe avonturen.”

Betrokken bij de projecten:

16+

Onderzoek

Terug naar Eigenwaarde

Voor en met dak- & thuisloze jongeren ontwikkelen we een nieuw woonconcept dat verder gaat dan alleen een dak boven hun hoofd. Terug naar Eigenwaarde biedt ruimte voor zelfvertrouwen, eigenwaarde en persoonlijke ontwikkeling.

Bekijk project

12+

Gerealiseerd

Open Kaart

Open Kaart is een verrassend kaartspel waarmee jongeren of gezinsleden zichzelf en elkaar beter kennen. Door vragen over elkaar te beantwoorden leren ze zich in de ander in te leven en zich kwetsbaarder op te stellen. Zo worden onderlinge banden versterkt en weerbaarheid vergroot.

Bekijk project

-6

Onderzoek

Beertje

Beertje is een applicatie om kinderen in het basisonderwijs eerder bewust te maken van wat veilig en gezond opgroeien is. Beertje ondersteunt leerkrachten om hierover op een leuke en laagdrempelig manier met de klas in gesprek te gaan.

Bekijk project