Wie wel eens een virtual reality bril heeft opgezet kan je vertellen dat je dan écht een andere wereld instapt. Voor even verplaats je je naar een andere plek zonder ook maar een stap te hebben gezet. Street Temptations maakt het voor jongeren in gesloten jeugdzorg+ mogelijk zich te verplaatsen naar situaties op straat waar zij in een split second keuzes moeten maken.

 

 

 

High Impact Crime
High Impact Crime zijn delicten die veel impact hebben op het slachtoffer en/of de samenleving. Denk aan openbare geweldpleging of straatroof. Daders van HIC voelen weinig binding met hun slachtoffers. Doordat zij niet geconfronteerd worden met de gevolgen van hun gedrag op anderen is de kans op recidive hoog.

 

 

Virtual Reality als empathie machine
Film is een medium om je te kunnen verplaatsen in iemand die totaal anders is dan jijzelf. Met Virtual Reality verplaats je je niet alleen in een ander, je ervaart ook even hoe het is om de ander te zijn. Street Temptations maakt het voor jongeren die bij HIC-delicten betrokken zijn geweest, als dader of omstander, mogelijk om van perspectief te wisselen.

 

  Recidive reductie door middel van empathie
Street Temptations is meer dan een VR film. In de nabespreking werken jongeren aan een scenario voor een, door henzelf ingebrachte situatie, die zij vanuit verschillende perspectieven belichten. Uiteindelijk wordt deze situatie opgenomen met een 360 graden camera. Het eindproduct is een VR scene waarbij empathie voor alle betrokkenen in de scene wordt vergroot.

 

Partners

 

 

 

 

 

 

Contact

Levi van Dam

levi@garage2020.nl