Onze werkwijze kenmerkt zich door 4 basis principes.

 

 

Multidisciplinair

Garage2020 werkt in een multidisciplinair team. Samen bundelen we kennis en kunde om fundamenteel andere oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken binnen de jeugdzorg. De manier waarop wij dit doen is gebaseerd op de Reframing methode (Vision in Product design). Reframing Studio, expert op dit gebied, begeleidt de uitvoering van deze methode.

 

Voor de toekomst

De Reframing methode ondersteund vernieuwers bij het formuleren van de onderliggende visie voor het ontwerp of de interventie. Wat we willen bereiken en waarom we dat willen wordt expliciet gemaakt. Dit vormt een stevig fundament voor het proces en het geeft de relevantie van het vraagstuk weer.

 

 

Gebruiker centraal

De Reframing methode is een context gedreven benadering, waarbij interactie met de gebruiker centraal staat. De toekomstige context en de interactie die de gebruiker moet hebben met het product zijn leidend voor het uiteindelijke ontwerp. Dit zorgt er voor dat het uiteindelijke ontwerp toekomstbestendig is.

 

 

VIP

De Reframing methode onderscheidt twee fases: de voorbereidingsfase (deconstructie) en de ontwerp fase.

A: voorbereidingsfase: de huidige context, interactie en product onderzoeken
B: ontwerp fase: de toekomstige context en interactie wordt verkend en het ontwerp wordt ontwikkeld.

Deze benadering zorgt voor toekomstbestendige antwoorden op relevante vragen.Lees hier meer over Reframing Studio en de Reframing methode.