Om kwetsbare ouders zo te ondersteunen dat ze vrij en zelfstandig kunnen leven met hun gezin is de ontwikkeling van “Luna”  de opvoedrobot gestart.

In ons onderzoek kwam naar voren dat een robotachtig apparaat unieke kwaliteiten heeft om op innovatieve wijze ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Samen met de TU Delft onderzoeken we hoe Robot Luna de zorg kan verrijken; helpen bij de opvoeding en de participatie en emancipatie van kwetsbare ouders stimuleren.

Uit ons vooronderzoek vloeiden interessante aannames voort die we graag verder willen onderzoeken en testen:

  • 24-uurs hulp en bereikbaarheid van Luna kan een kwaliteitsverbetering geven van de zorg.
  • Luna’s visuele instructies werken goed voor deze doelgroep.
  • Hulp vragen aan/krijgen van een robot is laagdrempelig.
  • Het gouden geduld en de steevast vrolijke en ondersteunende toon van Luna is een aanwinst.
  • De robot kan op een intelligente wijze signaleren en adviseren.

We doen het project met samen met de TU Delft. Zij leveren een multidisciplinair afstudeerteam. Daarnaast werken we samen met zorgpartijen. Samen met begeleiders, ouders en studenten willen we onderzoeken hoe Luna in de hulpverlening toegevoegde waarde kan hebben. Ons doel is om ouders meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven in het opvoeden door hulp via Luna laagdrempeliger te maken.

De functies van Luna zullen in co-creatie sessies worden ontwikkeld. De behoeftes, wensen en creativiteit van de gebruikers staan hierbij uiteraard centraal. We focussen op kwetsbare ouders. Professor Virginia Dignum van TU Delft helpt ons bij de ethische evaluatie van het proces i.v.m. vraagstukken rondom privacy.

.

Meer weten?

Neem contact op met Jacco via jacco@garage2020.nl