De game Gripper laat kinderen op een speelse manier over hun eigen situatie nadenken en geeft ze mogelijkheden en stimulans om zich te uiten naar volwassenen.

Kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp geven aan dat zij volwassenen vaak niet goed begrijpen en dat ze het gevoel hebben dat volwassenen hen ook niet goed snappen. Ze ervaren geen grip op het contact met volwassenen. Jonge kinderen in de jeugdhulp vinden het vaak lastig om hun situatie te begrijpen en zich hierover te uiten. Daarom is Gripper ontstaan: een game waarin kinderen over zichzelf en hun situatie kunnen vertellen aan de grappige hoofdpersoon Gripper.

Gripper?

Gripper komt van een andere planeet en is benieuwd naar de mensen die er leven. Hij begint bij kinderen omdat die nog makkelijk te begrijpen zijn. Het kind krijgt, door de vragen die Gripper stelt, meer inzicht in zichzelf en meer grip op de communicatie met volwassenen. Allerlei onderwerpen kunnen aan bod komen van emoties tot hobby’s en van gezin tot school. De game laat kinderen op een speelse manier over zichzelf en hun situatie nadenken en zorgt dat ze zit niet verloren voelen. Het geeft ze de mogelijkheden tot communicatie met volwassenen, over onderwerpen die ze zelf kiezen. Ook zit er een routemap in de game, die het traject en de stappen van zorgverleners verheldert.

We denken dat Gripper onder andere gebruikt kan worden in crisissituaties. Veel aandacht gaat dan uit naar de ouders en praktische zaken. Er is dan helaas niet altijd voldoende aandacht voor het kind. Het kind zal zich door de game Gripper en de nieuwe vriend Gripper minder verloren voelen in het geheel en meer grip voelen op de situatie en de communicatie.

Wat hebben we nodig?

We zoeken naar partners die Gripper tot leven willen brengen en samen met ons vorm willen geven aan de game Gripper. En we zoeken (een) organisatie(s) die de mogelijkheid wil krijgen om een pilot te draaien. Daarnaast zijn we op zoek naar experts die input kunnen leveren op de inhoud van de app en de manier waarop het kind meer grip op zichzelf, de situatie en de communicatie krijgt.

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline via jacqueline@garage2020.nl