Dippie is een modulaire tool die bestaat uit een zelfhulpboekje dat jongeren uit het middelbaar onderwijs helpt om gevoelens van somberheid en eenzaamheid het hoofd te bieden, en een gesprekstool, die jongeren op evenementen/festivals/scholen met elkaar in gesprek brengt over deze onderwerpen.

 

Het testen van Dippie op middelbare scholen

 

Om jongeren met beginnende somberheid te helpen met hun klachten en om uit hun sociale isolement te komen, hebben we een doodle/journal-achtig boekje gemaakt, getiteld ‘Een dipje is oké’. Dit boekje bevat tips over hoe somberheid te herkennen en erkennen, en hoe ermee om te gaan. Daarnaast bevat het boekje verhalen van lotgenoten en activiteiten of opdrachten om sociaal isolement tegen te gaan en de jongeren in de actiemodus zetten. Tijdens de gebruikerstests is gebleken dat een bijpassende gesprekstool in spelvorm het gesprek over depressie en eenzaamheid enorm stimuleerde. Daarom willen we naast het boekje een voor jongeren laagdrempelige en uitdagende gespreksstarter ontwikkelen, die te gebruiken is op bijvoorbeeld evenementen, festivals of scholen en die jongeren als vanzelf met elkaar in gesprek laat komen over gevoelige onderwerpen zoals somberheid en eenzaamheid.

 

We zijn hiertoe aangezet door een onderzoek van Karlijn Simons, die haar meesterproef voor de opleiding International Lifestyle Studies van Fontys ACI in Tilburg in opdracht van Garage2020-Rotterdam heeft gedaan over het onderwerp depressie. In gesprekken met jongeren over het traject dat zij hadden doorlopen m.b.t. hun depressie, gaven zij allen aan dat ze met name in het begin van dit traject veel moeite hadden om geschikte hulp te vinden en dat ze het moeilijk vonden om te praten over hun gevoelens. Daarom willen we jongeren met beginnende klachten van eenzaamheid en somberheid een helpende hand bieden, somberheid en eenzaamheid meer bekend en bespreekbaar maken, en jongeren in het algemeen adviseren hoe om te gaan met somberheid en met hun omgeving in gesprek te gaan.

 

Jongeren & Depressie

Depressie tegengaan is één van de speerpunten van het preventieve gezondheidsbeleid. Jaarlijks wordt een op de twintig mensen depressief. Dat staat gelijk aan ruim een half miljoen Nederlanders. ‘Het is belangrijk dat we het taboe op depressie terugdringen, dat we eerder signaleren, dat mensen eerder hulp vragen en krijgen, zodat minder mensen een depressie ontwikkelen,’ schreef minister Schippers in 2017 in een brief aan de Tweede Kamer. Jongeren maken deel uit van de groep mensen 

met een hoog risico om depressie te ontwikkelen. In 2016 zegt bijna 4 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een verdubbeling. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt zelfs dat drie op de tien ondervraagde jongeren (29%) tussen 16 en 34 jaar zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief voelden of dat nog steeds zijn. Ze ervaren dagelijks ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. Deze klachten staan vaak niet op zichzelf: deze jongeren voelen zich ook eenzaam (71%), hebben slaapproblemen (68%) en bijna de helft (45%) heeft zelfmoordgedachten.

 

Met Dippie willen we ingrijpen op een vernieuwend moment, namelijk vroeg-preventief bij jongeren waar nog geen sprake is van klachten, of hooguit van lichte of matige klachten. In onze aanpak is het belangrijk dat we benadrukken dat het niet normaal is om altijd gelukkig te zijn, dat het leven niet zo maakbaar is als we misschien graag zouden willen. En dat het om die reden belangrijk is om te leren omgaan met gevoelens van somberheid en eenzaamheid.

 

En nu verder?

De komende maanden zullen we, samen met jongeren en experts, het boekje en de gesprekstool verder ontwikkelen. Speerpunten hierin zijn het jongeren ondersteunen in het omgaan met gevoelens van eenzaamheid en somberheid, het met elkaar in contact komen en de thema’s somberheid en eenzaamheid meer bekend en bespreekbaar maken. Ons doel is om in de zomer van 2019 de gesprekstool in zetten op verschillende evenementen en festivals, om zo de bekendheid van Dippie een boost te geven, en om het boekje vanaf september 2019 aan te bieden op alle Rotterdamse scholen (en daarna uit te breiden).

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline of Donna via jacqueline@garage2020.nl of donna@garage2020.nl