BlueZones

beleid

Gerealiseerd

BlueZones

beleid

Gerealiseerd

In welke gemeenten wordt jeugdhulp opvallend gebruikt?

Op zoek naar BlueZones in de jeugdhulp: een reeks onderzoeken waarin gezocht wordt naar gemeenten in Nederland waar sprake is van een opvallend jeugdhulpgebruik, en de redenen hierachter.

Waarom

Inwoners van het dorpje Silanus op Sardinië leven langer, gezonder en gelukkiger. Dit komt door hun wijze van eten, de dagelijkse routine, de waarde die ze hechten aan relaties met de mensen om hen heen en hun kijk op het leven. Dat ontdekten onderzoekers in 2004. Op de landkaart omcirkelden zij dit demografische gebied met een blauwe stift en noemden het een BlueZone. National Geographic startte vervolgens een wereldwijd onderzoek om meer BlueZones te identificeren. Afgebakende gebieden ter grootte van een gemeente waar mensen lang, gezond en gelukkig leven.

In 2018 vroeg het ministerie van VWS aan Garage2020 om inzicht te verkrijgen in het al dan niet bestaan van BlueZones binnen de jeugdhulp. Een eerste stap werd gezet om met behulp van data-analyse potentiële BlueZones aan te wijzen en binnen deze gemeenten kwalitatief onderzoek uit te voeren om te bepalen of er sprake is van een BlueZone. Het overkoepelende doel hiervan is meer leren over waarom jeugdhulpgebruik verschilt tussen gemeenten en hoe dit eventueel positief te beïnvloeden is. In 2020 is een vervolgonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ambtelijk overleg Beleidsinformatie Jeugd (ABJ). Een uitgebreidere data-analyse over meerdere jaren is gebruikt om gemeenten te selecteren die zowel meer als minder jeugdzorg gebruiken dan statistisch verwacht. Binnen vier opvallende gemeenten is kwalitatief onderzoek verricht om dit beeld van jeugdzorggebruik te verklaren.

Voor wie
Het onderzoek BlueZones werd gedaan in opdracht van het VWS en het ABJ en biedt inzicht voor onder andere beleidsmakers en geïnteresseerde jeugdhulpinstellingen.

Ontwikkeling

Door gebruik te maken van data-analyse zijn gemeenten geïdentificeerd die een opvallend jeugdhulpgebruik hebben. Dit kan zowel hoger of lager dan het landelijk gemiddelde of de statistische verwachting zijn. Binnen deze gemeenten is vervolgens uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan. Hier is voor gekozen om een beter beeld te krijgen bij de cijfers, te zoeken naar verklaringen hiervoor en nieuwe lessen te leren over inrichting van jeugdhulp.

In 2019 werd het rapport “Op zoek naar BlueZones in de jeugdhulp” gepubliceerd, welke aanleiding heeft gegeven tot een vervolgopdracht van het ABJ welke in 2020 is uitgevoerd. In 2021 zijn de resultaten hiervan gedeeld met de Tweede Kamer en gepubliceerd.

 

Download BlueZones deel 1 (2019)

Download BlueZones deel 2 (2020)

 

Meer projecten in beleid

beleid

16+

Gerealiseerd

Clavis Aanpak

Drugscriminaliteit onder jongeren lijkt op veel plekken steeds normaler te worden. IJmuiden Staat Op brengt lokale bewoners hiertegen in beweging. In deze schaalbare aanpak werken zij tijdens vijf ontwerpsessies in teams toe naar een concrete oplossing, die binnen hun eigen gemeente kan worden uitgevoerd.

Bekijk project
beleid

16+

Ontwikkeling

JongerenGarage

In de JongerenGarage werken 12 jonge mensen aan de toekomst van de Jeugdhulp. Jongeren hebben de lead in dit ontwerpproces, en worden ondersteund door coaches van Garage2020 en experts uit het veld.

Bekijk project
beleid

6+

Ontwikkeling

Databinkie

Databinkie is een tool waarmee we huidige leerlingvolgsystemen aanvullen om de data-feedback op basisscholen inclusief en constructief te maken. Hiermee sluiten we aan op de behoeftes van kinderen rondom data-feedback. Databinkie geeft de controle over data terug aan de leerlingen, geeft hen de mogelijkheid om deze te contextualiseren en toont de perspectivistische kant van dataverzameling (het is slechts één van de mogelijke perspectieven op je schoolcarrière).

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Meedoen aan dit project?

Vervolgonderzoek

De BlueZones onderzoeken hebben laten zien dat er nog veel te ontdekken en onderzoeken valt. Werk je bijvoorbeeld voor een onderzoeksbureau, journalistiek platform, onderwijsinstelling of juist een heel ander soort organisatie en heb je interesse in vervolgonderzoek? Neem dan contact op!

Neem contact op

Partners