Beertje

gezondheid relaties school

-6

6+

Onderzoek

Beertje

gezondheid relaties school

-6

6+

Onderzoek

Hoe leert een kind hoe veilig en gezond opgroeien eruit ziet?

Beertje is een applicatie om kinderen in het basisonderwijs eerder bewust te maken van wat veilig en gezond opgroeien is. Beertje ondersteunt leerkrachten om hierover op een leuke en laagdrempelig manier met de klas in gesprek te gaan. In korte verhaaltjes kan op verschillende punten in het verhaal voor een andere richtingen worden gekozen, die laten zien dat er verschillende thuissituaties bestaan.

Waarom
Kindermishandeling is samen met andere vormen van huiselijk geweld het grootste geweld probleem van onze samenleving. Vele duizenden kinderen bevinden zich dagelijks in een bedreigende situatie. Het blijkt dat veel kinderen zich er vaak pas op latere leeftijd van bewust worden dat ze mishandeld zijn. Ervaringsdeskundigen geven aan dat het hen geholpen had als zij eerder beseft hadden dat wat er thuis gebeurde niet normaal was. Minstens zo belangrijk is het om een “veilige” volwassene in de omgeving te hebben bij wie ze terecht kunnen met hun verhaal en die ook niet aarzelt om door te vragen. Veel leerkrachten geven aan vaak wel een onderbuikgevoel te hebben bij kinderen, maar hier niet naar durven handelen zonder concrete aanwijzingen.

Beertje helpt professionals om laagdrempelige gesprekken te voeren met een groep kinderen over alledaagse dingen. Kinderen en professionals worden zich zo bewust van onderlinge verschillen en van wat gezond en veilig opgroeien is. Ook helpt Beertje professionals om onderbuik gevoel, en impliciete signalen van kinderen meer concreet en expliciet te maken. Dit helpt hen om met hen of met hun ouders in gesprek te komen over gezond en veilig opgroeien en of deze signalen om verdere actie vragen.

Voor wie
Beertje is ontworpen voor kinderen van 4 tot 6 jaar en voelt niet aan als extra taak of belasting voor de leerkracht. Beertje is leuk en makkelijk om te doen en kan goed ingebed worden in natuurlijke terugkerende momenten van de programmering op school of kinderopvang.

Ontwikkeling
Beertje was het winnende concept in Leiden van een landelijke hackathon tegen kindermishandeling in 2019 en werd bedacht door medewerkers van Achmea. Daarna is het doorontwikkeld en in een klas getest. Studenten van de universiteit Leiden hebben onderzoek gedaan naar manieren om kindermishandeling bij kleuters te signaleren en bespreekbaar te maken, en in hoeverre Beertje daar goed op aansluit.

Voor de volgende stap is het belangrijk dat we nog enkele testen op school en bij de kinderopvang doen. We zoeken daarvoor nog testlocaties. Voor de stap daarna zoeken we ontwikkelpartners om de app te kunnen bouwen.

 

 

Meer projecten in school

school

6+

Gerealiseerd

Poco Loco

Poco Loco is een knotsgek spel waardoor kinderen spelenderwijs ervaren dat iedereen hulp nodig heeft, maar dat je dit niet altijd ziet. Door de ervaring in te zetten in een reguliere klas, verleggen we de aandacht van het individu naar de klas en bereiden we ze als groep voor op een betere samenleving.

Bekijk project
school

6+

Ontwikkeling

Databinkie

Databinkie is een tool waarmee we huidige leerlingvolgsystemen aanvullen om de data-feedback op basisscholen inclusief en constructief te maken. Hiermee sluiten we aan op de behoeftes van kinderen rondom data-feedback. Databinkie geeft de controle over data terug aan de leerlingen, geeft hen de mogelijkheid om deze te contextualiseren en toont de perspectivistische kant van dataverzameling (het is slechts één van de mogelijke perspectieven op je schoolcarrière).

Bekijk project
school

-6

Ontwikkeling

What’s Next Junior

What's Next Junior geeft kinderen, ouders en leraren suggesties van leuke boeken om te lezen. Het lezen van een boek dat je leuk vindt, verhoogt het leesplezier!

Bekijk project
Bekijk alle projecten

Meedoen aan dit project?

Testlocaties

Voor de volgende stap van de ontwikkeling van Beertje willen we nog enkele tests op school en bij de kinderopvang doen. We zoeken daarvoor nog testlocaties.

Ontwikkelpartner

Als de testfase is afgerond gaan over tot ontwikkeling. Hiervoor zoeken we ontwikkelpartners om de app te kunnen bouwen.

Neem contact op

Partners