Een belangrijk onderdeel bij het creëren van startende ondernemingen zijn mentoren. Dit zijn mensen met passie voor hun vak, een groot netwerk en een constructief kritische blik.

Het mentor netwerk van Garage2020 is een diverse groep mensen, variërend van bestuurders, ondernemers, investeerders en hoogleraren. De gedeelde noemer: inspirerende en creatieve ruimdenkers met hart voor de jeugd die startende ondernemingen succesvol maken. In ons netwerk gaat kwaliteit boven kwantiteit.

Mariënne Verhoef

Bestuurder Spirit

“Met Garage 2020 gaan we echt nieuwe oplossingen zoeken en vinden voor jongeren. Ik heb daar veel vertrouwen in en wil me er zeer graag voor inzetten.”

Sofie Vriends 

Directeur Gezond en Veilig Opgroeien bij Nederlands Jeugdinstituut

“Het is prachtig om te zien hoe de mensen van Garage 2020 proberen buiten de gebaande paden van de jeugdhulp met innovatieve ideeën te werken aan  een samenleving die kinderen de steun en de middelen geeft die ze nodig hebben om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Een veelbelovende beweging waar ik graag mijn energie aan verbindt.”

Erik Gerritsen

Secretaris Generaal Ministerie van VWS
“Goede vernieuwende voorbeelden een stap verder brengen is geweldig om ook vanuit de overheid aan mee te mogen helpen!”

Charlotte van der Laag

Senior CX Strategist at User Intelligence

“Graag ga ik op ontdekkingstocht met mensen om te verkennen hoe huidige situaties verbeterd of veranderd kunnen worden met de inzet van o.a. nieuwe technologieën. Daarbij kijk ik vooral naar wat de echte vraag is en welke toegevoegde waarde bedachte oplossingen en of technologieën bieden.”

Joep Verboeket

Algemeen Directeur bij Het Vergeten Kind

“Logic brings us from A to B, but imagination brings us everywhere” Albert Einstein

Ruben Köster

Co-Owner bij Public Cinema

 

 

 

Arne Popma

Head of Department Child and Adolescent Psychiatry VUmc

“Kennis en inspiratie delen, verrast worden, liefdevol tegengesproken worden en dat allemaal om te helpen jongeren de levensruimte te geven waar ze simpelweg recht toe hebben.”

Ben van Berkel

Founder/Principal Architect at UNStudio

“Ik geloof sterk in het delen van kennis en het combineren van expertise om te komen tot innovatieve oplossingen die onze toekomst future proof maken. UNStudio heeft uitgebreide kennis van ontwerpprocessen voor de gebouwde omgeving op alle schaalniveau (‘van stad tot en met woonstudio’), deze zetten wij graag in voor Garage2020.”

 De Bascule, Raad van Bestuur, kinder- en jeugdpsychiater

 

Heleen Riper

Professor eMental-Health at the Department of Clinical Psychology VU

Dymphie Braun

Programmamaker Creatieve Industrie bij Pakhuis de Zwijger
“No man is an island. Maatschappelijke opgaven, oplopende kosten, technologische uitdagingen en een nieuwe generatie gebruikers vragen om nieuwe samenwerkingsvormen en uitwisseling van ideeën over sectoren heen. En wie gelooft in morgen, is vandaag al begonnen.” 

Yehudi van de Pol

Social placemaker, Tutor, Child and youth participation expert

 

Architect & Placemaker 

Jeroen Mol

Tech Entrepreneur

Ger Hofstee

Spreker, adviseur, decaan, docent