Leefomgeving met inclusieve sociale infrastructuur

Een Learning Campus als springplank naar de toekomst

 Live, Learn, Work & Play is een vernieuwende aanpak om jongeren van 17 tot 27 jaar in een gezonde en stimulerende omgeving verder op weg te helpen naar zelfstandigheid. Spirit en Fakton doen dit voorstel in het kader van de oproep van de gemeente Amsterdam om met voorstellen te komen om de wachtlijst voor kinderen en jongeren die wachten op verblijfshulp te verminderen.

Live, Learn, Work & Play wordt uitgevoerd in een Learning Campus waarin jongeren de kans krijgen om te wonen, te leren, te werken, te sporten, te ontspannen en een sociaal netwerk op te bouwen. De Learning Campus wordt gehuisvest in de oudbouw van de Koppeling aan de Tafelbergweg Amsterdam Zuid Oost.

Het integrale concept live-learn-work-play laat de omgeving fungeren als arena of comfort: het is een ecosysteem dat de veerkracht van deze kinderen aanspreekt, mogelijk maakt en vergroot.

Live: Wooneenheden creëren

We realiseren 100 wooneenhedenvoor de volgende doelgroepen:

– 25 plekken ‘ begeleid wonen’  voor jongeren die doorstromen uit een verblijfsvoorziening van Spirit (zoals een leefgroep of de Koppeling) en begeleiding nodig hebben.

– 15 plekken ‘zelfstandig wonen’ voor jongeren  die doorstromen uit een verblijfsvoorziening van Spirit (zoals een leefgroep of vorm van individueel verblijf) en al zelfstandig kunnen wonen.

– 60 wooneenheden voor studenten of werkende jongeren.

In alle gevallen gaat het om jongeren die starten op de woningmarkt, weinig inkomen hebben, nog leren of starten op de arbeidsmarkt en een sociaal leven en netwerk willen opbouwen. Jongeren die doorstromen vanuit de jeugdhulp naar begeleid wonen, krijgen doorgaande (ambulante) hulp. Voor jongeren die uit een verblijfsplek doorstromen naar een zelfstandige plek in de Learning Campus, is in noodsituaties altijd deskundige hulp van de Koppeling nabij.

Een deel van de wooneenheden kan benut worden als ‘short -stay’ voorziening waar jongeren korte tijd kunnen verblijven. Denk hierbij aan studenten uit andere plaatsenof landen die korte tijd in Amsterdam komen studeren, jongeren die een korte stage lopen in de omgeving of jongeren die als toerist Amsterdam bezoeken. Deze short-stay vraagt om een aantal specifieke voorzieningen die voor een deel al aanwezig zijn in het gebouw en voor een deel toegevoegd worden: een wasserij, een cafetaria/ kantine, een reparatiewerkplaats, een receptie en een lobby of woonkamer. Met de short-stay voorkomen we enerzijds leegstand en realiseren we anderzijds flexibiliteit. Hiermee besparen we kosten. Bovendien zorgt de short-stay voor levendigheid en bedrijvigheid op de Learning Campus.

Learn: Een leeromgeving creëren

De wooneenheden zijn ingebed in een leeromgeving in en rond het gebouw. Denk hierbij aan een mediaruimte, studieruimten en de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de voorzieningen in het gebouw, zoals de short-stay en alles wat daarbij hoort. We sluiten hierbij ook aan bij de mogelijkheden die al in het gebouw aanwezig zijn, zoals het Koppeling College of het leerbedrijf De Pits Refurbishment, waar onverkoopbare producten verwerkt worden tot ‘zo goed als nieuwe’ producten. In de omgeving van de Learning Campus zijn veel mogelijkheden voor het opdoen van leerervaringen, zoals bij de bedrijven in de omgeving (IKEA, Foodstrip) en bij het AMC.

Work: werkgelegenheid creëren en gebruik maken van de mogelijkheden in de omgeving

De voorzieningen in het gebouw bieden niet alleen mogelijkheden om praktijkervaring op te doen, maar generen ook betaalde werkgelegenheid voor jongeren, als ‘opstap’ -banen. Ook de bedrijvigheid in de omgeving biedt mogelijkheden voor de jongeren. Wij gaan verbindingen aan met bedrijven en organisaties in de omgeving, om kansen voor de jongeren te creëren (lees hierover meer onder ‘hoe gaan we het doen’).

Play: Ontspannen en ontmoeten

In en rond de Learning Campus realiseren we ‘leisure’ -mogelijkheden op het gebied van sport, cultuur, recreatie en ontmoeting. In het gebouw zijn een gymzaal en sportfaciliteiten aanwezig. Daarnaast gaan we nieuwe multifunctionele ruimten creëren, waarin kleinschalige optredens, tentoonstellingen, filmvertoningen en evenementen kunnen plaatsvinden. Dit geeft jongeren de mogelijkheid om te ontspannen en om hun talenten te ontwikkelen. Ook vergroot dit de levendigheid van de Learning Campus. De buitenruimten krijgen een open karakter en worden heringericht voor ontspanning, sport en tuinieren. Tevens zijn de buitenruimten ontmoetingsplekken voor de jongeren.

Demo Day Garage2020

Presentatie

Kijken