Un Poco Loco is een spel dat ontwikkeld is voor kinderen in regulier onderwijs om ze spelenderwijs bewust te maken van de beperkingen die andere kinderen kunnen ervaren. Ze krijgen een plaatsvervangende ervaring en leren tegelijkertijd vaardigheden aan om hier mee om te gaan. Met jongeren die zelf beperkingen ervaren (zoals kenmerken van ASS) ontwikkelden we ‘handicaps’ om een plaatsvervangende ervaring te creëren.

 

Van kind naar klas

In Nederland hebben wij passend onderwijs: “Regulier als het kan. Speciaal als het moet.” Maar hoe ‘normaal’ moet je zijn om in binnen regulier onderwijs te passen? En hoeveel kan je van een leerkracht of leerling verwachten om zich aan te passen binnen dit systeem?
Doormiddel van Un Poco Loco willen wij de druk op het aanpassen, verleggen van het kind naar de klas. We maken onzichtbare beperkingen bespreekbaar en laten de kinderen zelf uitvinden hoe zij hierbij kunnen helpen. In een knotsgek spel maken wij de kinderen enthousiast om hier actief mee aan de slag te gaan en zelfs te evalueren op hun eigen beperkingen!

 

 ‘Ik slis, maar dat zie je ook niet. Toch?’

‘Ik heb dyslexie, wist je trouwens dat dit een heel moeilijk woord is?

 

 

 

Wat hebben we nodig voor verdere ontwikkeling?

  • Scholen: We zijn op zoek naar reguliere basisscholen (groep 6) om dit spel op te testen.
  • Een ontwikkelingspartner die er net als wij in gelooft dat we dit spel beschikbaar kunnen maken voor elke reguliere basisschool in Nederland.

 

Dit project wordt ontwikkeld in Garage2020 Leiden. Voor meer informatie of vragen, neem contact op via Job@Garage2020.nl

 


Job Tamminga
Zorgethicus


Ivar Kraaijenvanger

Industrial designer