Helpt u mee om onze ambitie waar te maken?  

650.000 inwoners. Een eigen taal. Talrijke meren. De Waddenzee. De Elfstedentocht. Dat is Fryslan. In bjusterbaarlik unik gebiet. Maar ook een krimpgebied, althans het noordoosten van de provincie. En dat houdt meer in dan alleen minder inwoners. Steeds meer voorzieningen verdwijnen waardoor uiteindelijk de leefbaarheid in de knel komt.

Op deze ontwikkeling kunnen we anticiperen. Wat betekent dit voor het sociale domein? En voor de jeugdhulp in het bijzonder? Hoe gaan we dat vormgeven? Want ondanks de krimp blijven er kwetsbare kinderen.

Dat gaan we doen door de Garage2020. Dat moet hét platform worden waar verschillende professionals elkaar ontmoeten en waar vanuit verschillende perspectieven wordt mee wordt gedacht en initiatieven worden genomen.

Professionals uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, en andere partners zijn van harte welkom! We zoeken radicale nieuwe oplossingen voor jeugdhulp vanuit de overtuiging van eenvoud. Dat kunnen we niet alleen. Wij zoeken partijen die ons daarbij willen helpen.

Dat kan bijvoorbeeld:

met kennis. We zoeken Data scientists, Design thinking, Developers en mensen met een filosofische achtergrond. Daarnaast zijn alle creatievelingen, ruimdenkers, ervaringsdeskundigen, experts en investeerders welkom!

met iemand uit uw netwerk. Kun je nu niet bijdragen? Maar iemand uit je netwerk wel. Deel je netwerk met ons.

met extra handen. Helpende handen zijn meer dan welkom! Mensen die vaardig zijn met bijvoorbeeld social media, ons kunnen helpen met het organiseren van events en contacten willen leggen met nieuwe sponsoren en deelnemers of met het maken van reportages, foto’s en ander beeldmateriaal.

met een donatie. Daarmee steun je onze activiteiten. Het helpt ons de initiatieven verder uit te werken. IBAN: NL15ABNA0452895812 o.v.v. Garage 2020

Bijdragen aan de Friese Garage2020?

Je kunt op veel manieren bijdragen: als deelnemer, mentor, vlieg op de muur, partner, partnership of sponsor. Misschien ben je nog helemaal niet zover en wil je eerst nog meer weten. Mail of bel dan met Klaas. Je kunt hem bereiken op 06-49493154 of per mail: garage2020@jeugdhulpfriesland.nl. Als je al wel overtuigd bent en in wilt stappen, dan moet je natuurlijk helemaal mailen of bellen!

Meer weten? Neem dan snel contact op!

Klaas Dijkstra
Kwartiermaker Garage2020-Friesland

Tel.: +31 (0)6 – 49 49 31 54

Email: garage2020@jeugdhulpfriesland.nl