Uithuisplaatsing voorkomen door spel, design en data

Uithuisplaatsing van een kind is een traumatische gebeurtenis. Hulpverleners in de jeugdzorg doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Toch werden er in 2017 per 10.000 kinderen 121 kinderen uit huis geplaatst. De afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam heeft samen met Garage2020 van Amsterdam in 2017 data-analyse ingezet om meer inzicht te krijgen in welke jongeren en huishoudens getroffen worden door een uithuisplaatsing. In deze analyse is met gepseudonimiseerde data gewerkt en zijn inzichten verzameld op groepsniveau. Zo is de privacy van jongeren maximaal beschermd.

Innovatie- en designbureau Greenberry, jeugdhulp organisatie Garage2020 en de afdeling Jeugd van de Gemeente Amsterdam sloegen de handen ineen en presenteren op de Dutch Design Week hun oplossing voor de vraag: Hoe kunnen we technologie en data-analyse gebruiken om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen? Het project heeft geresulteerd in ‘Het extra teamlid’.

Een extra teamlid voor jeugdhulpverlening

Het extra teamlid is een spelbord en smartphone-app ter ondersteuning van het overleg tussen hulpverleners. Slimme functionaliteit in de app, ondersteunt vanuit de uitgevoerde data analyse de keuze voor een vervolgtraject. Op het spelbord wordt door hulpverleners de reeds ingezette hulptrajecten van een bepaalde cliënt neergelegd. Elk hulptraject wordt gerepresenteerd in de vorm van een blokje, en die blokken worden geplaatst in een tijdlijn op het spelbord. Door met de smartphone een foto te maken van het spelbord wordt automatisch de data van de uitgevoerde data analyse geraadpleegd. Daar rolt een top drie van hulptrajecten uit voort. Door deze gegevens te vergelijken met alle eerdere trajectkeuzes van hulpverleners uit Amsterdam (en in toekomst heel Nederland) kunnen cliënt en hulpverlener een betere keuze maken voor het vervolgtraject.

 

Een betere informatiepositie ter voorkoming uithuisplaatsing

‘Jongeren, die uit huis worden geplaatst, is een groot maatschappelijk probleem’ vertelt Arjan de Jager van Garage2020. ‘Data-analyse kan helpen om de risico’s op uithuisplaatsing eerder te identificeren en hulpverleners een betere informatiepositie te geven. Ook kan data helpen de lastige besluitvorming bij vervolgtrajecten te ondersteunen. We wilden een werkende oplossing maken die data toegankelijk en toepasbaar maakt voor hulpverleners en uiteindelijk ook gezinnen.’

Ontwerpen voor maatschappelijke problemen

Hoe kun je hulpverleners ondersteunen bij het zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen? Paulien Hosang, designer bij Greenberry: ‘Een gevoelig onderwerp heeft scherpe keuzes nodig. Voordat we design keuzes zijn gaan maken moesten we weten hoe de data-analyse kon worden ingezet om het risico op uithuisplaatsing tijdig te kunnen inschatten. Daarom was het startpunt voor ons om diepgaande interviews en co-design sessies met jeugdhulpverleners te houden. Zij zijn tenslotte de toekomstige gebruikers van de oplossing. Hun wens kwam duidelijk naar voren: ondersteuning bij de fase van besluitvorming. Met dat inzicht zijn we verder gaan ontwerpen.’ Na de Dutch Design Week willen de ontwerpers van het Extra Teamlid het concept gaan testen in de praktijk. Tijdens Dutch Design Week worden daarover gesprekken gevoerd met gemeenten, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden.

 

Zaterdag is in Eindhoven de Dutch Design Week van start gegaan, het grootste design evenement van Europa. Organisator Dutch Design Foundation initieert diverse speciale evenementen, waaronder het What if lab waarin ontwerpers worden gekoppeld aan diverse partijen. Dit jaar heeft als thema Smart Society meets Design, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de initiator van de ontwerpopdrachten.

Het programma Samen Organiseren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Dutch Design Foundation hebben samen de ideeëncompetitie Smart society meets design georganiseerd. Het prototype van ‘Het extra teamlid’ is tijdens de Dutch Design Week van 20 tot en met 28 oktober te bekijken in het Klokgebouw, hall 4 op de VNG stand. Voor meer informatie of vragen over het project neem contact op via extrateamlid@garage2020.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like