COMPASS WHAT’S IMPORTANT FOR YOU(TH)?
Jongeren gaan steeds meer gebukt onder prestatiedruk, keuzestress en onrealistische verwachtingen. Compass helpt jongeren spelenderwijs weer richting geven op hun weg naar volwassenheid.

 

De jongere generatie die nu volwassen wordt, heeft nog nooit zo veel te kampen gehad met psychische problemen, faalangst en het gevoel zich geen raad te weten met het leven. Social media geven daarbij een eenzijdig positief beeld van anderen, wat onrealistische verwachtingen schept en onzekerheid vergroot. Compass biedt een antwoord door de kracht van social media te benutten om weerbaarheid van jongeren te vergroten.

Compass is een platform waar jongeren een persoonlijk kompas voor hun leven bouwen. Door met elkaar spelletjes te spelen waarin ze vragen over elkaar beantwoorden, ontdekken ze wie ze zijn en wat echt belangrijk voor hen is. Hierdoor ontstaan hechtere banden tussen vrienden en klasgenoten én krijgen jongeren meer inzicht in hun eigen identiteit. Het kompas biedt ook houvast voor momenten waarop iemand zich even wat minder goed voelt.

 

 

Wat hebben we nodig om deze tool te ontwikkelen?

Wij zoeken investeringen om Compass op grote schaal te testen en uiteindelijk te verwezenlijken in een digitaal product. In de testfase willen we ook meten of Compass  een positief effect heeft op vriendschappen en meer inzicht geeft in de eigen identiteit. Daarom zoeken wij:

  • Jongeren en professionals die meedenken over uitbreiding van vragen voor het spel
  • Jongeren (14-23 jaar) of partijen die toegang hebben tot jongeren om mee te doen aan test
  • Partijen die kunnen helpen de effectiviteit van Compass te onderzoeken.
  • Investeerders om testfase en verdere ontwikkeling Compass app te bekostigen.

 

Vind jij het leuk om bij te dragen aan het ontwikkelen van Compass? Laat het ons weten op www.compassapp.nl 

 

 

Dit project wordt ontwikkeld in Garage2020 Leiden. Voor meer informatie of vragen, neem contact op via Bart@Garage2020.nl


Bart van der Geest
Kwartiermaker


Mayra Kapteyn
Service Design Consultant