In september zijn wij gestart met het opzetten van het project Belevingswereld. Jongeren in de ambulante jeugdhulp brengen het grootste deel van hun tijd door zonder hulpverleners. Wij willen 10 dagen lang met deze jongeren ‘meeleven’ zodat wij zicht krijgen op de belevingswereld van jongeren als er geen hulpverleners aanwezig zijn. Wat houdt hen bezig? Waar worden ze vrolijk van? Wat vinden ze irritant? Met wie gaan ze om? Wat vinden ze leuk en wat vinden ze moeilijk?

Onderzoek
Wij vragen jongeren om 10 dagen lang, dagelijks, hun wereld met ons te delen. Drie keer per dag (in de ochtend, middag en avond) sturen wij hen een vraag via Whatsapp die zij beantwoorden met een tekst, foto, video, emoji, cijfer, geluidsfragment of iets anders. Daarna nemen wij een interview af bij de jongeren. Het onderzoek richt zich op jongeren van 12 tot 24 jaar, die bij hun ouders of in een pleeggezin wonen en jeugdhulp ontvangen.

Doel
Het doel van dit project is om te onderzoeken wat de deelnemende jongeren doen en wat er gebeurt als hun hulpverleners niet meer in beeld zijn. Er is niet genoeg bekend over de informele leermomenten van de jongeren. Wat voor rol speelt het netwerk of de omgeving van een jongere in zijn of haar ontwikkeling? Leren zij daar ook van? Wanneer gaat het beter met een jongere? Wat zien jongeren als problemen en hoe lossen zij dit op?

Wanneer wij al deze gegevens in kaart hebben gebracht en geanalyseerd, kunnen deze data bijdragen aan het positief beïnvloeden van het gedrag van jongeren in de jeugdhulp. Ook kan gekeken worden naar kansen voor nieuwe diensten en producten om jongeren te helpen ongewenst gedrag te voorkomen. Door onderzoek te doen naar de belevingswereld van jongeren met gedragsproblemen, kunnen we deze jongeren dus beter begrepen worden zodat er betere oplossingen bedacht kunnen worden.

Tijdsschema
In september zijn wij gestart met het opzetten van het project Belevingswereld en in november starten wij met het pilotonderzoek. Vervolgens wordt dit project verbeterd en aangepast met de feedback van de jongeren, zodat er in 2019 een project met een grotere onderzoeksgroep gestart kan worden.

Interesse of meer weten?
Bekijk dan een van onderstaande flyers:

of stuur een bericht naar Sophie Smit (s.smit@spirit.nl) of Gabriela Aguirrezabal (Gabriela@garage2020.nl). Ken jij jongeren die interesse hebben in dit project, laat het dan vooral weten!