Garage2020 Amsterdam is een werkplaats om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen, zoals voor complexe vechtscheidingen. De Garage-leden hebben verschillende achtergronden – in de zorg of juist daarbuiten. Kom gerust eens langs op het IJsbaanpad 9 in Amsterdam!

Projecten

Over ons

Instellingen en gemeenten werkzaam in de jeugdhulp werken met kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Met meisjes die in de armen van loverboys zijn vastgelopen. Met tieners die opgroeien in een crimineel familiesysteem. Of met kinderen van ouders die hen verwaarlozen. Kortom: kansarme kinderen in ons kansrijke Nederland. Tel daarbij op een (technologische) samenleving die zich razendsnel ontwikkelt en je ziet dat de jeugdhulp zoals die nu is georganiseerd niet de toekomst heeft.

Alternatieven voor huidige jeugdhulp

Organisatorische veranderingen zijn dan een optie. Maar de Garage2020 gaat in feite nog een stap verder. Garage2020 ontwikkelt alternatieven voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland. Het is onze ambitie om met deze alternatieven jeugdhulp overbodig te maken.

Werelden verbinden

Garage2020 doet dit door experts uit drie werelden met elkaar te verbinden:

– Zorgprofessionals: Spirit Jeugd & Opvoedhulp, Combiwel, Ouder- en Kindteams, HVO-Querido, Arkin.
– data sciencists: Ynformed
– designthinkers

Door met disciplines van binnen en buiten de jeugdhulp te kijken naar vraagstukken komen we tot geheel nieuwe inzichten. De mensen die actief zijn binnen de jeugdhulp en preventie hebben contact met ouders, kinderen en netwerkpartners. Data sciencists kunnen bijvoorbeeld data analyseren en daarmee voorspellingen doen of risico’s in kaart brengen. Design thinkers denken bijvoorbeeld mee over het ontrafelen van een probleem en het structureren van onderzoeksvragen.

Meerdere Garages in Nederland

Uiteindelijk is het idee dat er minimaal zes Garages in Nederland komen die in een open verbinding met elkaar staan. De verschillende en pluriforme groepen weten elkaar te vinden, delen kennis, inspireren elkaar en kunnen indien van toepassing prototypes in gezamenlijkheid ontwikkelen. Met andere woorden, ze versterken elkaar. Initiatiefnemende en deelnemende organisaties willen substantieel bijdragen aan maatschappelijke doelen.

Contact Persoon

Levi van Dam

Kwartiermaker

06 538 230 13

Levi@garage2020.nl