Het Buro – The story continues

Vandaag interviewde ik Martijn Kathmann van Stichting DOK21 en Jacco Pols van Garage2020 en Enver op het dak van het Schieblock. Beiden zijn zij op een andere manier aan de slag gegaan met de werkzame elementen die tijdens het ontwerpproces van Het Buro naar boven kwamen. Het concept van Het Buro is niet geheel tot wasdom gekomen, maar heeft wel anderen geïnspireerd elementen mee te nemen in hun ideeën.

 

Martijn heeft met zijn stichting DOK21 samen met het Praktijkcollege Charlois (HPC Charlois) een aanvraag gedaan bij het Oranje fonds. Met succes, want zijn aanvraag is gehonoreerd! In de aanvraag heeft hij een mix van de werkzame elementen van Het Buro gebruikt, zoals “het onvoorwaardelijk en duurzaam ondersteunen van leerlingen door gebruik te maken van peer groups”. Het doel van zijn programma is 0% uitval bij de doelgroep van het HPC, die het erg lastig heeft. In september is hij vol enthousiasme gestart. Hij gaat o.a. aan de slag met zelfonderzoek, oriëntatie op stage/werk, een netwerk leren opbouwen en de kracht van peer groups gebruiken om elkaar te stimuleren en ondersteunen. DOK21 gaat dit project in co-creatie met zestien “Mentoren op Zuid” van de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam uitvoeren. De Mentoren zullen bij wijze van training-on-the-job ook zelf trainingen bedenken en aanbieden, leerlingen coachen en stageprojecten in de wijk opzetten. En!: fouten maken mag want “You need to fuck up to grow up!”. Martijn heeft er enorm veel zin in! Hij geeft aan echt geïnspireerd te zijn door de Werk-Pizza sessie bij de Garage die leidde tot Het Buro, door de uiteindelijke presentatie van Het Buro bij de Garage2020 Demo Dag, en de verhalen die Garage2020 opgehaald heeft bij het Startcollege op Zuid.

 

Jacco heeft met Enver een aanbesteding gegund gekregen in Rotterdam. Enver gaat een onderwijszorgarrangement aanbieden in de Entreeplus opleiding (niveau 1), dat ook de sterkte punten van het concept Het Buro bevat. Een belangrijk element is de verlengde duur van de ondersteuning die doorloopt nadat school is afgerond. Bij veel jongeren gaat het op school nog wel goed, maar daarna gaat het helaas vaak mis, met name bij een belangrijke verandering. Bijvoorbeeld in het werk of bij de vervolgopleiding. Nu blijft de begeleider de jongere nog een jaar intensief volgen en steunen na school. Ook wordt een door de jongere zelf ingebrachte mentor (JIM) ingezet als extra ondersteuning. Ook Jacco zet in op het gebruik van peer groups, als steungroep voor langere tijd voor de jongeren. “Zo kun je problemen delen en je kunt elkaar goed helpen en samen sterker worden”.

 

Daarna ontspoorde ons interview omdat Jacco en Martijn in een prachtig gesprek belandden waarin er een prachtige mogelijkheid tot samenwerking opbloeide! En zo blijkt dat een concept dat niet wordt uitgevoerd wel zaadjes kan planten die tot andere ideeën leiden en die samen wel tot wasdom komen.

 

– Josje van Nes

You may also like