Instellingen en gemeenten werkzaam in de jeugdhulp werken met kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Met meisjes die in de armen van loverboys zijn vastgelopen. Tieners die opgroeien in een crimineel familiesysteem. Of kinderen van ouders die hen verwaarlozen. Kortom: kansarme kinderen in ons o zo kansrijke Nederland. Tel daarbij op een (technologische) samenleving die zich razendsnel ontwikkelt en je ziet dat de jeugdhulp zoals die nu is georganiseerd niet de toekomst heeft.

Alternatieven voor huidige jeugdhulp

Garagers

Organisatorische veranderingen zijn dan een optie. Maar de Garage2020 gaat in feite nog een stap verder.

Garage2020 ontwikkelt alternatieven voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland.

Het is onze ambitie om met deze alternatieven jeugdhulp overbodig te maken.

Garage2020 doet dit door experts uit drie werelden met elkaar te verbinden:
– Zorgprofessionals
– Data scientists
– Design thinkers

Meerdere Garages in Nederland
Uiteindelijk is het idee dat er minimaal zes Garages in Nederland komen die in een open verbinding met elkaar staan. De verschillende en pluriforme groepen weten elkaar te vinden, delen kennis, inspireren elkaar en kunnen indien van toepassing prototypes in gezamenlijkheid ontwikkelen. Met andere woorden, ze versterken elkaar. Initiatief nemende en deelnemende organisaties willen substantieel bijdragen aan maatschappelijke doelen.

Leave a comment