Het doel van Yuno is om jongeren en begeleiders in de (gesloten) jeugdzorg te helpen meer controle over hun stress en frustratie te krijgen. Dit doel kan bereikt worden door technologische feedback te geven over stress tijdens het dagelijks leven, en dit vervolgens te koppelen aan concrete stappen in een persoonlijk actieplan. Op de lange termijn kan Yuno jongeren helpen om beter om te gaan met tegenslagen, en kan het een betere terugkeer in de maatschappij opleveren. Voor begeleiders kan Yuno zorgen voor stressvermindering tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dat komt uiteindelijk weer ten goede aan de behandeling van jongeren en de gezondheid van de begeleider.

 

Wat nu?

Project Yuno ontwikkelt op het moment een trainingsmodel aan de hand van resultaten verkregen uit de pilot. Door middel van e-learning willen we de werkwijze achter Yuno beschikbaar maken voor alle zorginstellingen en opleidingsinstituten in Nederland en België. Om het trainingsmodel verder aan te scherpen, voordat we het op de markt introduceren, zijn twee vervolg pilots gepland.

Met behulp van een onderzoeker en een usability designer willen we verschillende manieren verkennen om het trainingsmodel te optimaliseren.

 

Contact Persoon:

Levi van Dam 

levi@garage2020.nl