Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Momenteel zijn er ongeveer 6000 AMV’ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) in Nederland. Deze jongeren zijn zonder familie in Nederland aangekomen na een lange tocht vanaf Syrië, Eritrea, Somalië of andere landen waar armoede, corruptie en oorlog heerst.

Een derde van deze groep, de 15 tot 18 jarige, wordt nadat zij een status hebben gekregen niet in een gezin maar in een woonvorm geplaatst. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Kleine wooneenheid (KWE), waar de jongeren 24 uurs begeleiding krijgen, en de Kinderwoongroep (KWG), waar de jongeren ambulant begeleid worden. Voor zowel de jongeren in een KWE als een KWG geldt dat als zij het achttiende levensjaar bereiken niet meer binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming vallen. Hierdoor valt een belangrijk vangnet aan organisaties weg en worden zij grotendeels geacht zelfredzaam te functioneren in de Nederlandse maatschappij. Uit de praktijk blijkt echter dat de verbinding met de maatschappij in veel gevallen nog niet voldoende bestaat.

Met ons team binnen Garage2020 willen wij deze overgang nader in kaart brengen om hiermee een heldere probleemstelling te kunnen formuleren. Hierbij willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de alleenstaande vluchtelingen.

In deze fase zoeken wij naar informatie, kennis en ervaringen met betrekking tot de volgende onderzoeksvragen:

 

  • Hoe beleven AMV/professionals de aanloop naar het 18de levensjaar en de periode daarna?
  • Hoe ervaren AMV het contact leggen en behouden met de Nederlandse maatschappij?
  • Hoe wordt er vanuit de maatschappij contact gemaakt en behouden met de AMV?