Uithuisplaatsing voorkomen is een initiatief van Garage2020 en Gemeente Amsterdam samen. Uithuisplaatsing van kinderen of jongeren is een hulpvorm die geldt als uiterste noodoplossing: het is zeer ingrijpend.

In dit project wordt onderzocht of er door middel van datacombinaties en data-analyse patronen zichtbaar zijn die leiden tot uithuisplaatsingen. Met deze inzichten kunnen de verschillende partners in de jeugdzorgketen de ondersteuning anders inrichten met als doel uithuisplaatsingen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Privacy

We realiseren in dit onderzoek alleen inzicht in patronen. Dit betekent dat het eindproduct inzichten op ‘groepsniveau’ (combinaties van kenmerken/ zorgpatronen) realiseert. Het doel is niet om op individueel niveau een individuele risicovoorspelling te doen voor jongeren. Dit betekent dat we de privacy van jongeren maximaal kunnen beschermen door te werken met geanonimiseerde data (zonder namen, BSN’s, adressen, specifieke datums etc.)

Contactpersoon

Arjan de Jager

Programma manager

Garage2020-Amsterdam

E-mail: A.Jager@amsterdam.nl