Kasteel Uilensteijn: De escaperoom

Kinderen hebben verschillende (sociaal-emotionele) vaardigheden nodig wanneer ouders minder beschikbaar zijn door relatieproblemen.

Onze digitale escaperoom “Kasteel Uilensteijn” is een spel om kinderen (onbewust) via verschillende puzzels en levels deze vaardigheden te leren.

Achtergrond

Voor ouders maar ook voor kinderen is de periode waarin ouders relatieproblemen hebben of gaan scheiden moeilijk. De spanningen in het gezin zijn vaak voelbaar en over het algemeen creëert een scheiding een onzekere, onveilige fase in het gezinsleven.Er is minder aandacht voor de opvoeding en de ouder-kind relatie komt onder druk te staan. Kinderen kunnen de gevolgen hiervan ondervinden tot ver in de volwassenheid.

Kinderen kunnen ondanks relatieproblemen of een scheiding van ouders een eigen wereld opbouwen waarin ze zichzelf kunnen zijn. Zij hebben controle over wat er met hen gebeurt en zijn trots op wat ze bereiken. Dat is bemoedigend en het is belangrijk dat ouders, leerkrachten en professionals juist ook deze groep kinderen stimuleert zich te ontwikkelen.

Help je mee?

Wil je het prototype van Kasteel Uilensteijn verder ontwikkelen tot een volledige game (eventueel samen met ons)?

Of wil je de game inzetten binnen jouw organisatie?

Of ben je enthousiast om mee te helpen aan een nieuwe uitdaging?

Neem dan contact op met fleur@garage2020.nl

Met dank aan

Kasteel Uilensteijn is bedacht door het Garage-team en vele anderen die ons tijdens deze cyclus zo fantastisch geholpen hebben (you know who you are!).

Vormgeving:

Soundtrack en effects:

Ontwikkeling: