Noaberschap zit verweven in de Twentse cultuur. Juist vanuit die gedachte werkt Garage2020 Twente samen met jeugd en gezinnen aan radicaal andere oplossingen, ingebed in de Twentse cultuur.  Garage2020 ontwikkelt alternatieven voor de huidige jeugdhulp vanuit de belevingswereld van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen alle kinderen en jongeren profiteren van de aanwezige kansen in Nederland. Het is onze ambitie om met deze alternatieven jeugdhulp overbodig te maken.

Op 1 maart zijn we van start gegaan met ons team. Op 22 maart en 17 mei hebben we meetups georganiseerd om samen met onze noabers te komen tot een tweetal thema’s. Inmiddels zijn we, – met input van jeugd, ouders en zorgprofessionals -, druk met het uitwerken van deze thema’s: Keuzestress en Jeugd uit de Knel.

Bijdragen?

Je kunt op veel manieren bijdragen: als deelnemer, mentor, vlieg op de muur, partner, partnership of sponsor. Misschien ben je nog helemaal niet zover en wil je eerst nog meer weten. Mail of bel dan met Fleur. Je kunt haar bereiken op 06 – 10260765 of per mail: fleur@garage2020.nl. Als je al wel overtuigd bent en in wilt stappen, dan moet je natuurlijk helemaal mailen of bellen!

Meer weten? Neem dan snel contact op.

Fleur Mensink
Kwartiermaker Garage2020 Twente

Tel.: +31 (0)6 – 10 260 765
Email: fleur@garage2020.nl