Street Temptations is een virtual reality project voor jongeren in een gesloten jeugdhulp setting. Op deze manier wordt het hen mogelijk gemaakt om op een veilige manier te oefenen met situaties op straat waarin zij in een split second een keuze moeten maken. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, denk bijvoorbeeld aan groepsdruk of (winkel)diefstal. Elk thema wordt nabesproken en verschaft de jongere en pedagogisch medewerker inzicht in de manier waarop er keuzes worden gemaakt. Aan de hand van dit inzicht kan verdere behandeling op maat wordt aangepast.

 

Wat nu?
Er wordt gewerkt aan een prototype gericht op groepsdruk op straat. De virtual reality scene is al geleverd door Purple Pill. Op het moment wordt nagedacht over een module om de scenes constructief na te bespreken. In kortdurende perioden worden meerdere prototypes ontwikkelt en getest. Op 18 en 19 april organiseert Garage2020 een design sprint om tot een volwaardig UXP design te komen. Wil je erbij zijn? Neem dan contact op met:

Levi van Dam

levi@garage2020.nl