In gesprekken met kwetsbare kinderen bleek dat kinderen die het thuis zwaar hebben, ook vaker gepest worden. De klas wordt ervaren als een jungle, niet als veilig. Pesten is uitgekauwd thema, waar al heel veel voor ontwikkeld is. We hebben dit thema anders bekeken door te accepteren dat een klas nooit helemaal veilig te maken is.

 


 

Een klas heeft  een onnatuurlijke sociale structuur, omdat er allemaal kinderen van dezelfde leeftijd in zitten. Zo’n leeftijdshomogene groep noemen we een horizontale groep. Een horizontale samenstelling blijkt een voedingsbodem te zijn voor hiërarchie, vechten voor je plek, om je te onderscheiden van de rest. Dit werkt pestgedrag in de hand.

 

Het hele schoolsysteem veranderen is te ambitieus en ook niet nodig. Wij hebben een oplossing die makkelijk te implementeren is, de veerkracht en weerbaarheid van het kind vergroot en daarmee de sfeer in de hele school.

 

We voegen een groep toe, die heterogeen is van leeftijd. De verticale groep. Het kind wordt minder kwetsbaar doordat het in dezelfde schoolsituatie aan 2 verschillende groepen deelneemt. Als je het in de ene groep lastig hebt, kun je in de andere groep steun vragen en krijgen, een andere rol invullen. In de verticale groep is er minder competitie, je bent immers al verschillend. Het leeftijdsverschil zorgt vanzelf voor een rol in de groep. Oudere kinderen zorgen meestal vanzelf meer voor de kleintjes.  Doordat de kinderen van verschillende klassen elkaar leren kennen door de verticale groepen, verspreidt dit effect zich door de school. De verticale groep bestaat uit kinderen van groep 3 tot en met 8. De verticale groep komt elke week bij elkaar en leent zich heel goed voor projecten of het oefenen van sociale vaardigheden.

Met het platform “de verticale groep” bieden we ondersteuning aan bij het invoeren van verticale groepen in het onderwijs. Scholen kunnen lid worden van het platform en gebruik maken van het online ondersteuningsportaal en de coaches.

 

Meer weten over de werkwijze van de verticale groep?

Neem dan eens een kijkje op www.verticalegroep.nl

 

Wil uw school de verticale groep invoeren of wil u wil meehelpen om dit platform verder te ontwikkelen?

Neem dan contact op met Jacco via jacco@garage2020.nl