De app Monnie geeft jongeren overzicht in hun financiën, creëert haalbare stappen, maakt directe betaling via een simpele ‘klik’ mogelijk en geeft bedrijven inzicht in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht bij de jongere.

 

Jongeren zien pas dat ze een probleem hebben, als het te laat is. Uit gesprekken met jongeren blijkt hoe makkelijk het voor hen is om in relatief korte tijd een grote schuld op te bouwen. Monnie is een vernieuwende dienst voor bedrijven en grijpt juist in op het moment dat het nog haalbaar is om een oplossing te vinden. Namelijk bij de eerste betalingsachterstand bij een van de 4 grote schuldeisers: telecombedrijven, Duo, belastingdienst en banken. Jongeren hebben vaak geen idee hoe de stappen in het financiële proces zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan. Daarom belanden brieven erover vaak op de grote stapel. Daarnaast vinden ze het belangrijk om de ruimte te krijgen om op hun eigen benen te staan en fouten te mogen maken.

 

Met Monnie willen wij een momentum creëren waarin alle factoren die tot gedragsverandering kunnen leiden aanwezig zijn: motivatie, capaciteit en de gelegenheid. Monnie werkt met een motiverende personal-coach-bot, die via verschillende tone-of-voices en in een toegankelijke, aantrekkelijke en positieve stijl jongeren aanspreekt. Monnie zorgt ervoor dat je je financiën gaat behandelen als een Tamagochi.

De uiteindelijk app geeft jongeren overzicht in hun financiën, creëert haalbare stappen, maakt directe betaling via een ‘tikkie’ mogelijk, biedt een link naar (online of offline) hulp bij complexere problemen en geeft bedrijven inzicht in of er sprake is van betalingsonwil of betalingsonmacht.

 

Op dit moment testen we samen met cliënten van Enver (budgetcoaching) een prototype, waarbij jongeren hun wekelijkse uitgaven in kaart kunnen brengen.

Meer weten?

Neem contact op met Jacqueline via jacqueline@garage2020.nl