Vanuit de sterke behoefte om mensen met beperkingen zo te ondersteunen dat ze vrij en zelfstandig kunnen leven is project “Luna” gestart.

 

Luna op mini festival Garage2020 in pakhuis de zwijger 23/01/2018

In ons onderzoek kwam naar voren dat een robotachtig apparaat unieke kwaliteiten heeft om op innovatieve wijze ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Samen met de TU delft onderzoeken we hoe Robot Luna de zorg kan verrijken, kan helpen bij de opvoeding en de participatie en emancipatie van kwetsbare ouders kan stimuleren.

 

Uit ons vooronderzoek (customer-journeys/expert-meetings/honorsdegsintraject TU Delft) vloeiden interessante werkzame elementen die we graag verder willen onderzoeken en testen:

  • De mogelijkheid van 24-uurs hulp en bereikbaarheid van Luna volgens zorgprofessionals een kwaliteitsverbetering kan geven
  • Luna’s visuele instructies goed kunnen werken voor de doelgroep
  • Hulp vragen aan/krijgen van een robot laagdrempelig is
  • Het gouden geduld en de steevast vrolijke en ondersteunende toon van Luna een aanwinst kan zijn
  • Daarnaast kan de robot eventueel op een intelligente wijze signaleren en adviseren.

 

We doen het project met samen met 3 faculteiten van de TUDelft (EWI, IO,TBM) in een multidisciplinair afstudeerteam en zorgpartijen. Samen met begeleiders, ouders en studenten willen we onderzoeken hoe Luna in de hulpverlening toegevoegde waarde kan hebben. Ons doel is om ouders meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen te geven in het opvoeden door hulp via Luna laagdrempeliger te maken. De functies van Luna zullen in co-creatie sessies met cliënten en medewerkers van ASVZ worden ontwikkeld, zodat de behoeftes, wensen en creativiteit van de gebruikers direct worden meegenomen. We focussen op alle ouders waarbij één of beide ouders een LVB en die hulp kunnen gebruiken van Luna (2/3 van de ouders met een LVB Willems et al., 2007 | Coren et al., 2011).

Er zullen natuurlijk vragen ontstaan over privacy, inbreuk op leefsfeer, invloed van buitenaf door AI. In samen werking met professor Virginia Dignum van TU Delft zullen we focussen op de ethische evaluatie van het proces en een zo groot mogelijk publiek hierbij betrekken voor democratische inspraak in deze belangrijke zaken.

Meer weten?

Neem contact op met Bastiaan via bastiaan@garage2020.nl